• کابینۀ شخصی

سرنوشت دلار ایالات متحده هنوز روشن نمی باشد

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طی این مقاله سعی افزونی، به منظور بررسی دوباره ی چگونگی دریافت نتایج یکسان، از ارزیابی بنیادی و تکنیکی اخیر گرایش کنونی نرخ این واحد ارزی خواهم نمود. به عبارتی دیگر و به منظور دریافت نتایج با کیفیت تجاری و همچنین انجام دقیق معاملات پربهره ی آتی، به تلفیق نتایج این دو ارزیابی با یکدیگر خواهیم پرداخت.

بدین منظور، پیشنهاد فعلی مبنی بر بررسی نمودار تحرکات شاخص دلار ایالات متحده USDX می باشد. همواره مشخص است، که واحد ارزی دلار در حال نمایش کاهش نرخ، نسبت به دیگر اعضای جفت ارزی این واحد ارزی می باشد. در شکل گیری چنین روندی، دست اندر کاری سیاست گذاری های اخیر کاخ سفید و همچنین داده های مربوط به اقتصاد کلان ایالات متحده، که هر دو سبب فروپاشی قوه ی نرخی دلار گردیدند، آشکار می باشد. 

همان طور که هدف ما، شامل دست یافتن به چگونگی وقوع اعمال اقتصادی اخیر این کشور نمی باشد، به بررسی تکنیکی این داده های می پردازیم. به لطف این ارزیابی می توان دریافت، که شاخص دلار ایالات متحده هم اکنون در حال تثبیت حجم معاملاتی در محدوده ای نزدیک به سطح پشتیبانی بسیار پر اهمیتی می باشد و با نگاه انداختن به نمودار هفتگی، می توان شاهد کاهش نرخ دلار، مخصوصا در اطراف سطح هیجانی ۹۳.۰۰ گردید. این سطح همچنین به عنوان سقف کانال گرایش افقی ۹۳.۰۰-۹۲.۴۰ به شمار می آید. بازه ی پیشتر یاد شده، به عبارتی دیگر، همانند سطح پشتیبانی بلقوه ای بوده، که کمی دیرتر و به صورت متعدد، مورد آزمایش مقاومتی نفوذ دو طرفه ی بردار نرخی قرار گرفته است. با ارزیابی شواهد موجود و در مجموع، با تثبیت ظرفیت رشدی-اصلاحی نرخی بسیار افزون این واحد ارزی (که در آینده ای نزدیک به وقوع خواهد پیوست)، مواجه می باشیم. 

در عین حال و در صورت بررسی شواهد موجود در تقویم اقتصادی امروز، در انتظار نشر داده های سه ماه اول سال، در رابطه با شاخص تولیدات ناخالص داخلی و بررسی تغییرات ایجاد یافته ی نرخ رشد این شاخص می باشیم. ارزیابی متخصصین مبنی بر، رشد این شاخص به میزان ٪۲.۵ بوده، که همواره به عنوان داده ای بسیار مطلوب به شمار می آید. همواره یادآورم، که اکثریت داده های دریافت شده در رابطه با شرایط اقتصادی در منطقه، از نرخ رشد منفی برخوردار بودند. در صورت اثبات و یا افزایش بیشتر میزان داده ی مورد نظر، با تحکیم نرخی دلار ایالات متحده مواجه خواهیم شد. همان طور که تقویت نرخ رشد اقتصادی در منطقه، تأثیری مستقیم بر افزایش پیش روی نرخ بهره ی بانکی به دست سران سیستم ذخایر فدرال FRS USA خواهد داشت.

بر اساس نتایج دریافته از ارزیابی های تکنیکی و بنیادی اخیر، نیاز (احتمال افزون) رشد (همراه با گرایش اصلاحی) شاخص نرخ دلار ایالات متحده USDX در آینده ای نزدیک، کاملا مبرم می باشد.