• کابینۀ شخصی

USOIL Daily ضربان تصحیحاتی عریض تر شده است

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی،  با کاهش یابی تصحیحاتی نرخ گذاری های طلای سیاه تا سطح پشتیبانی 62.00 نموداری، برخورد نمودیم. در پی این کاهش نرخ این دارایی به رشد کند خود، تا سطوح 66.00 و 66.40 نموداری نیز، ادامه داد. رشدی به میزان 250 نقطه ی نموداری. در راس بازار با شکل گیری واگرایی نرخ گذاری ها، مواجه می باشیم.

علاوه بر این خطوط شاخص نوسان گر  stochastic در نمودار 24 ساعته در حال پایین رفتن و عبور از %50 اشباع فروش می باشند، که در صورت نفوذ آتی شان به محدوده ی %20 اشباع فروش و نفوذ همزمان نرخ گذاری ها به بازه ی 62.70-62.00، احتمال بروز افت های بیشتر نرخ نفت را نیز، افزایش خواهند داد. در پی شکل گیری چنین افتی، احتمال سقوط نرخ این دارایی تا سطوح 60.00 و همچنین 59.00 نموداری نیز، فراهم خواهد گردید. یعنی سقوط تا محدوده ی پشتیبانی ابرهای شاخص ایچیموکو و خط EMA-200 (نمودار Weekly).

به منظور شکل گیری چنین افت بلقوه ای، می بایست تا قبل از نفوذ نرخ گذای ها به خط پشتیبانی آینه ای قرمز رنگ، خط SMA-5 و یا پرتوی تصحیحاتی 61.8 فیبوناچی، صبر نمود. چرا که قوه ی پشتیبانی بازه ی نرخی 62.00–61.00 بسیار افزون می باشد. به همین دلیل نیز، تنها در صورت به دام افتادن تحرکات نرخی پایین تر از این بازه ی نرخی، می توان به بازگشایی معاملات فروش پرداخت.

بازه ی پشتیبانی یاد شده با سطح تصحیحاتی 61.8% شبکه ی فیبوناچی (تایم فریم 4 ساعته) هم سطح می باشد. شبکه ی مربوطه طبق ضربان نرخی دسامبر – ژانویه ی طلای سیاه ترسیم گردیده است. علاوه بر این بازه ی پشتیبانی یاد شده از طریق خط EMA-200 نمودار 4 ساعته، پشتیبانی می گردد. به همین دلیل نیز، در صورت افزایش یابی خطوط شاخص نوسان گر stochastic بالا تر از %20 اشباع فروش، می توان به اجرای معاملات کوتاه مدت خرید این دارایی در فاصله ی میانه ی سطوح 66.00–63.00 نموداری، پرداخت.


پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 65.00، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 62.70، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 73.00
 • 3 مقاومت: 70.00
 • 2 مقاومت: 66.40
 • 1 مقاومت: 65.00
 •  نرخ کنونی: 63.68
 • 1 پشتیبانی: 62.70
 • 2 پشتیبانی: 62.00
 • 3 پشتیبانی: 59.00
 • 4 پشتیبانی: 55.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.