• کابینۀ شخصی

USOIL H-4 گرایش های افولی تا کی ادامه خواهد یافت؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق انتظارات مان، افزایش های هفته ی اخیر نرخ طلای سیاه، تصحیحاتی بوده و در رابطه با احتمال شکل گیری این افزایش تصحیحاتی، در متن مقاله ی قبلی نیز، ذکر شده بود. بدین شکل، با افزایش 300 نقطه ای نرخ نفت، تا بازه ی هدفی 62.00-62.60 نموداری نیز، برخورد نمودیم. پس از برخورد نرخ گذاری ها با این بازه و  تست استقامتی خط EMA-200 (نمودار 4 ساعته)، با افول دوباره ی قیمت این دارایی برخورد نمودیم. این انعکاس گرایشی منجر به شکل گیری کانالی از گرایش های کاهشی (میان مدت) نرخ نفت، گردید.

در صورت توجه به نمودار 4 ساعته، با شکل گیری چندین سیگنال نزولی، برخورد می نماییم. سیگنال هایی همانند: نفوذ خط SMA-5، به خط EMA-200، نفوذ خط کیجون (شاخص ابر های ایشیموکو)، به خط تانکان و همچنین تست استقامتی محدوده ی %20 اشباع فروش این دارایی، در نمودار شاخص نوسان گر stochastic (در H-4). به همین دلیل نیز، در صورت نفود به زود نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی 61.00، همزمان با نفوذ خط شاخص نوسان گر، پایین تر از %20 اشباع فروش – با ادامه یابی افت های نرخی نفت، تا سطح 60.00 و کمی دیرتر تا سطح 58.00 نیز، برخورد خواهیم نمود. بروز چنین افت بلقوه ای، تنها در صورت گیر افتادن تحرکات نرخی، پایین تر از خط SMA-5 نمودار 24 ساعته، امکان پذیر خواهد گردید.

با در نظر گیری نا مشخص بودن تمایلات فروشندگان، به دلیل عبور خطوط شاخص نوسان گر (Daily)، به موازات %50 اشباع بازار و همچنین با توجه به نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها به محدوده ی تصحیحاتی 38.2-61.8% شبکه ی فیبوناچی (ترسیم شده طبق ضربان نرخی هفته ی پیش) – احتمال کند شدن گرایش های کاهشی نرخ این دارایی نیز، افزایش میابد. بدین سبب، همراه با انعکاس  یابی جهت گیری نرخ گذاری ها، در پی اصابت با سطح پشتیبانی 61.00، به موازات ورود خطوط شاخص نوسان گر (Daily)، به محدوده ی 50%-80% اشباع خرید – احتمال فشردگی نوسانات نرخی و ادامه یابی تحرکات فلت، مابین سطوح 61.00-62.60 نیز، افزایش خواهد یافت.

در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از محدوده ی نرخی 62.00-62.60، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر بالا تر از %80 اشباع خرید – شانس خریداران به منظور افزایش نمودن بیشتر نرخ نفت نیز، افزایش خواهد یافت. این بازه ی نرخی، با مقاومت خط SMA-، هم سطح می باشد.

با توجه به هم سطح بودن خط این شاخص با محدوده ی نرخی مربوطه، همراه با نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده، گرایش های کاهشی مخدوش خواهند شد. چرا که در صورت بروز چنین امری، با عدم فعال سازی الگوی شکل گرفته ی (Failure swing) در نمودار 24 ساعته ی این دارایی، مواجه خواهیم شد. در این بین، با در نظر گیری فشردگی نرخ گذاری ها، مابین خطوط EMA-200  و  SMA-5 (نمودار Weekly)، تشخیص گرایش های کلی سخت تر گردیده است. به منظور معلوم تر شدن گرایش های آتی می بایست تا قبل از خروج نرخ گذاری ها، از بازه ی نرخی 62.60-58.00، صبر نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 62.00، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 61.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:66.00
 • 3 مقاومت:64.00
 • 2 مقاومت:62.60
 • 1 مقاومت:62.00
 •  نرخ کنونی: 61.22
 • 1 پشتیبانی: 61.00
 • 2 پشتیبانی: 60.00
 • 3 پشتیبانی: 58.00
 • 4 پشتیبانی: 55.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.

 

در صورت تمایل به انجام معاملات سودمند و دقیق, با کمک گیری از پکیج تریدینگ Fibox معامله نمایید! محتویات این پکیج, شامل: کورس کامل آموزش حرفه ای, کمک رسان تجاری و حساب بازرگانی اختصاصی در شرکت FIBO Group می باشد. اطلاعات بیشتر! Fibo.guru