• کابینۀ شخصی

USOIL H-4 افزایش تصحیحاتی وسعت یافته

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در پی نفوذ نرخ گذاری ها به محدوده ی مقاومت 62.00-62.40، و خط EMA-200 (نمودار H-4)، که به موازات نفوذ خطوط شاخص stochastic، بالا تر از محدوده ی 50-80% به وقوع پیوسته، با ادامه یابی و وسیع تر شدن افزایش تصحیحاتی اخیر نرخ نفت، برخورد نمودیم. بدین سبب نیز، با شکل گیری افزایش 300 نقطه ای این دارایی و افزایشش تا سطح مقاومت 64.00 نموداری، مواجه شده ایم. در رابطه با احتمال شکل گیری چنین سناریویی، در مقاله ی قبلی نوشته بودیم. 

بعد تر نیز، با مخدوش شدن نمایه ی افت های میان مدت نرخ این دارایی برخورد نمودیم. چرا که ادامه یابی افزایش های کوتاه مدت، با ترند کلی نرخ این جفت ارزی، هم خوانی دارد. اما تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ماکسیموم 66.00، با بروز نوسانات فلت، مواجه خواهیم شد. در این بین، احتمال تغییر یابی دوباره ی گرایش های کوتاه مدت، بسیار افزون جلوه می نماید.

با توجه به نمودار 4 ساعته، با شکل گیری واگرایی نرخی مواجه می باشیم، که در صورت نفوذ به زود خطوط شاخص stochastic، پایین تر  از محدوده ی %80 اشباع خرید، می تواند با کاهش یابی نرخ گذاری ها تا محدوده ی 63.30-63.00 نیز، همراه گردد. در صورت بروز چنین افتی، احتمال تضعیف یابی مابعد خریداران، و افول بیشتر نرخ گذاری ها تا خط EMA-200 (نمودار H-4) و سطوح 62.30-62.00 نیز، افزایش خواهد یافت.

علاوه بر این می بایست ادامه یابی افزایش سطح اشباع خریداری این دارایی، در نمودار روزانه (24 ساعته) را نیز، در نظر گرفت. در صورت ادامه یابی این سناریو و نفوذ نرخ گذاری ها، به سطوح مقاومت 64.00-64.20، با ادامه یابی افزایش های میان مدت نرخ نفت، تا سطح 65.00 و همچنین 66.00 نموداری نیز، برخورد خواهیم نمود.

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 64.20، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 63.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 66.40
 • 3 مقاومت: 66.00
 • 2 مقاومت: 65.00
 • 1 مقاومت: 64.20
 •  نرخ کنونی: 63.65
 • 1 پشتیبانی: 63.00
 • 2 پشتیبانی: 62.30
 • 3 پشتیبانی: 62.00
 • 4 پشتیبانی: 61.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.