• کابینۀ شخصی

USOIL H1 تست استقامتی خط زیرین کانال گرایش های افزایشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، در پی تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H4)، به موازات ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید، با افزایش موقت (تصحیحاتی) نرخ نفت، برخورد نمودیم. این افزایش به میزان 200 نقطه و تا مقاومت خط EMA-200 (D1)، ادامه یافت. کمی دیر تر و تحت فشار مقاومت خط SMA-5 (D1) نرخ گذاری ها به گرایش های نزولی 22 می، ادامه دادند.

در حال حاضر نرخ گذاری ها در حال افزایشی کند، در چهارچوب کانال گرایش های افزایشی 5 ژوئن می باشند. در این بین فشردگی نرخی میان مدت، مابین سطوح 64.00-66.00 نیز موجود می باشد. معاملات خرید میان روزی را، همراه با خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) و تحکیم مابعد نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H1) آغاز نمایید. اما در صورت شکسته شدن پشتیبانی موضعی 64.00 و خط زیرین کانال گرایش های افزایشی (سال 2018)، می توان با سرعت گرفتن گرایش های نزولی نیز، برخورد نمود.

به منظور اجرای معاملات خرید بهتر است تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز محدوده ی مقاومت ابر های ایچیموکو و سطح 65.50 نموداری صبر نمود. چنین تحکیماتی می توانند با تست استقامتی مقاومت خط EMA-200 (H1) و سطح 66.00، همراه گردند. این سطح در نمودار 4 ساعته از سوی خط SMA-5 (H4) پشتیبانی می گردد.

تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز این خط، در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش، می تواند با ادامه یابی افزایش های کوتاه مدت قیمت نفت همراه گردد. چنین افزایشی در چهارچوب کانال گرایش های افزایشی 5 ژوئن، می تواند تست استقامتی خط EMA-200 (H4) و سطوح 67.00-67.20 را نیز، به دنبال داشته باشد. بازگشت نرخ گذاری ها، در پی برخورد با سطوح مربوطه نیز می تواند با ادامه یابی گرایش های فلت، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 67.00-64.00، همراه گردد.

تحت فشار خط SMA-5 (H4) و در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح 64.00، همراه با نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش، می توان با ادامه یابی گرایش های نزولی 22 می، برخورد نمود. نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی 64.00 و گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از خط زیرین کانال گرایش های افزایشی (سال 2018)، می تواند نرخ گذاری ها را تا سطح 62.00 نیز کاهش نماید. این سطح در نمودار 24 ساعته از طریق خط EMA-200، حمایت می شود.

در صورت تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز خط زیرین کانال گرایش های افزایشی (سال 2018)، همراه با خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع فروش، می توان با تقویت شدن گرایش های افزایشی 5 ژوئن، در چشم اندازی میان مدت برخورد نمود. تحکیم یابی آتی نرخ گذاری ها، بر فراز خط SMA-5 (D1) و سطح 66.00، احتمال وسیع تر شدن ضربان تصحیحاتی نرخ گذاری ها را، افزایش خواهد نمود.

نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید، می تواند با تغییر یابی فاز گرایش های نزولی همراه گردد. چرا که در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی (سال 2018) و سطح 69.00 می توان با ادامه یابی رشد بلند مدت نرخ نفت نیز، مواجه شد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 65.50، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 64.80، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  69.00
 • 3 مقاومت:  67.00
 • 2 مقاومت:  66.00
 • 1 مقاومت:  65.50
 •  نرخ کنونی: 64.97
 • 1 پشتیبانی:  64.80
 • 2 پشتیبانی:  64.00
 • 3 پشتیبانی:  62.00
 • 4 پشتیبانی:  60.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.