• کابینۀ شخصی

USOIL H1 دست یابی به ماکسیموم موضعی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، در پی تحکیمات نرخی بر فراز خط SMA-5 (H4) نرخ گذاری ها به رشد تصحیحاتی خود ادامه دادند. این رشد تا سطح هدفی 67.00 ادامه یافت. سپس با ادامه یابی گرایش های نزولی و افت شدید نرخ گذاری های نفتی، تا پشتیبانی 63.40، برخورد نمودیم. هم اکنون نیز، نرخ گذاری ها در حال تغییر گرایش می باشند. تحکیمات نرخی بر فراز خط EMA-200 (H1) و تحت پشتیبانی خط SMA-5 (H1) نمایان گر ادامه یابی تحکیمات قیمت نفت بوده. نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان ساز Stochastic، به %80 اشباع خرید، می تواند منجر به قوت یابی این افزایش های نرخی و شکست بازه ی مقاومت 67.00-67.70 گردد.

اما از سویی دیگر، نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان ساز Stochastic، به %80 اشباع خرید، می تواند منجر به اتمام یابی ظرفیت افزایشی، در آینده ای نزدیک نیز گردد. به همین دلیل، می توان با بازگشت نزولی نرخ گذاری ها، در پی برخورد با سطوح ماکسیموم 68.00-68.60 مواجه شد. بروز چنین سناریویی می تواند با شکل گیری کاهش تصحیحاتی نرخ نفت، تا پشتیبانی خط EMA-200 (H1) و سطح 66.00 همراه گردد. سطح 66.00 از سوی خط SMA-5 (H4) نمودار 4 ساعته پشتیبانی می شود.

نفوذ به زود خط SMA-5 (H4)، به مقاومت خط EMA-200 (H4)، به موازات شکسته شدن مقاومت هدفی 67.00 و نفوذ خطوط شاخص نوسان ساز Stochastic، به %80 اشباع خرید، می تواند تشدید یابی گرایش های افزایشی در چشم اندازی میان مدت را، به دنبال داشته باشد. این افزایش می تواند تا بازه ی نرخی ماکسیموم 68.00-68.60 نیز، همراه گردد. خروج خطوط شاخص نوسان ساز Stochastic، از محدوده ی اشباع خرید، کاهش تصحیحاتی و موقت قیمت نفت، تا پشتیبانی 66.00 و 65.50 را نیز به دنبال خواهد داشت.

با توجه به نمودار 24 ساعته، با ادامه یابی افزایش های نرخ نفت در فاز میانه ی کانال گرایش های افزایشی این دارایی مواجه می باشیم. نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان ساز Stochastic (D1)، به %80 اشباع خرید می تواند با ادامه یابی گرایش های افزایشی بلند مدت قیمت نفت، تا سطح ماکسیموم 70.00 و 73.00 نیز همراه گردد. در این بین و تا قبل از تحکیمات نرخی بالا تر از مقاومت 69.00-70.00، می توان با شکل گیری گرایش های افولی نرخ گذاری ها تا خط زیرین فاز میانه ی کانال گرایش های افزایشی برخورد نمود. یعنی تصحیحاتی موقتی، تا سطح پشتیبانی 66.00. چنینی امری در صورت عدم ورود خطوط شاخص نوسان ساز Stochastic (D1)، به %80 اشباع خرید می تواند به وقوع بپیوندد.

پیشنهادات:

بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 67.00، میسر خواهد گشت.

بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 66.00، میسر خواهد گشت.

به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

           

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

4 مقاومت: 74.00

3 مقاومت: 73.00

2 مقاومت: 69.00

1 مقاومت: 67.00

 نرخ کنونی: 66.56

1 پشتیبانی: 66.00

2 پشتیبانی: 63.00

3 پشتیبانی: 62.00

4 پشتیبانی: 60.00

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.