• کابینۀ شخصی

USOIL H1 معاملات در حولی سقف کانال گرایش های افزایشی 2018-2017

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، تحت پشتیبانی خط SMA-5 (H4) و در پی نفوذ این خط به مقاومت خط EMA-200 (H4) و سطح هدفی 67.00، تحکیمات نرخ گذاری ها ادامه یافتند. در حال حاضر نیز با نزدیک شدن نرخ گذاری ها به سقف کانال گرایش های افزایشی 2018-2017 مواجه می باشیم. استقامت در پیش روی ماکسیموم موضعی 75.20-75.50 نیز منجر به فشردگی نرخ گذاری ها و ابهام گرایشی میان مدت قیمت نفت گردیده اند. نرخ گذاری ها هم اکنون مابین کانال گرایش های افقی 72.20–75.22 سیر می نمایند.

نرخ گذاری ها تحت حمایت خط EMA-200 (H1) و بر فراز سطح 72.70 تحکیم یافته اند. نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) به محدوده ی اشباع خرید احتمال افزایش کوتاه مدت نرخ نفت را بیشتر نموده و چنین افزایشی می تواند تا سطح 74.90 و حتی 75.22 نیز ادامه یابد. بازگشت نرخ گذاری ها از بازه ی نرخی 74.90–75.50 احتمال ادامه یابی گرایش های فلت را، افزایش خواهد نمود. نزدیک ترین پشتیبانی معاملات فعلی شامل بازه ی 73.50–72.70 و سطح 72.00 بوده، که از طریق خط EMA-200 (H1) نیز حمایت می گردد.

با توجه به نمودار 4 ساعته، با فشردگی نرخ گذاری ها بر فراز محدوده ی پشتیبانی ابر های شاخص ایچیموکو (H4) مواجه خواهیم شد. افت آتی نرخ گذاری ها تحت فشار خط SMA-5 (H4)، می تواند منجر به تست استقامتی محدوده ی پشتیبانی یاد شده و سطح 73.50 گردد. شکسته شدن بازه ی نرخی 73.50–72.70 به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش، افت میان مدت قیمت نفت را به دنبال خواهد داشت. اما تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به سطح مینیموم 72.20 می توان افت شدید نرخ نفت را فراموش نمود.

نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید، در صورت شکسته شدن بازه ی مقاومت 75.22–75.50، افزایش آتی نرخ گذاری ها را تا سطوح 76.00–77.00 و حتی 79.00 نیز، به دنبال خواهد داشت. اما با توجه به هم سطح بودن بازه ی نرخی 76.00–77.00 با سقف کانال گرایش های افزایشی 2018-2017، با احتمال بازگشت نرخ گذاری ها و آغاز یابی افت میان مدت نرخ نفقت، در چهار چوب این کانال گرایشی برخورد نمود.

با توجه به شناور بودن طولانی مدت خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) در محدوده ی اشباع خرید، احتمال انعکاس یابی گرایش های میان مدت را از بستری افزایشی به بستری کاهشی، در آینده ای نه چندان دور نیز افزایش می نماید. خروج خطوط این شاخص نوسان گر از محدوده ی یاد شده، به موازات شکسته شدن مینیموم 72.70 احتمال ازسر گیری افت میان مدت نفت را افزایش خواهد داد.

در صورت شکل گیری چنین سناریویی محدوده ی پشتیبانی افت های مابعد نرخ گذاری ها، شامل سطوح 73.50–67.70 خواهد بود. این بازه ی نرخی با محدوده ی تصحیحاتی 61.8%–38.2% شبکه ی فیبوناچی نیز هم سطح می باشد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 75.22، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 72.70، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 79.00
 • 3 مقاومت: 77.00
 • 2 مقاومت: 76.00
 • 1 مقاومت: 75.22
 •  نرخ کنونی: 74.54
 • 1 پشتیبانی: 72.70
 • 2 پشتیبانی: 70.50
 • 3 پشتیبانی: 67.70
 • 4 پشتیبنای: 63.40

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.