• کابینۀ شخصی

USOIL H1 افزایش تصحیحاتی تحت فشار خط ترند افزایشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، افت نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال افزایشی ادامه یافت. در وحله ی اول گرایش نزولی 30 ژوئیه از پشتیبانی 67.00 برگشت خورد. اما در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته از محدوده ی اشباع فروش، این افزایش تصحیحاتی اتمام یافت. همانطور که انتظار می رفت در پی تست استقامتی خط EMA-200 (H4)، با انعکاس یابی نرخ گذاری ها برخورد نمودیم.

بدین ترتیب، نرسیده به سطح هیجانی 70.00 نرخ گذاری ها سقوط نمودند. دیر تر در پی شکست مرز پایینی محدوده ی میانه ی کانال گرایش افزایشی و بازه ی نرخی 66.00–67.00، قوه ی تجاری فروشندگان افزایش یافت. علت اصلی بروز چنین روندی نیز، ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع فروش، به شمارمی آید. این امر شکست مابعد سطح پشتیبانی 65.00 را، به دنبال داشت. در حال حاضر، نرخ گذاری ها در حال تست استقامتی پشتیبانی خط EMA-200 (D1) و سطح 64.00 می باشند.

در صورت نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، به محدوده ی اشباع خرید با احتمال تست استقامتی محدوده ی مقاومت موضعی 64.70–65.00، برخورد خواهیم نمود. شکل گیری چنین سناریویی تحت پشتیبانی خط SMA-5 (H1) و شکست سطح آینه ای 65.00 می تواند با وسعت یابی افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا سطح 66.00 نموداری، همراه گردد. موازی با این سطح نیز، خط ترند کاهشی عبور می نماید.

محدوده ی مقاومت 65.50–66.00 تحت فشار ابر های ایچیموکو نمودار 4 ساعته استقرار دارد. تست استقامتی این محدوده نیز می تواند با انعکاس گرایشی مابعد نرخ گذاری ها، همراه گردد. خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع فروش، به موازات تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H4)، می تواند با تست استقامتی محدوده ی مقاومت 65.50–66.00، همراه گردد. ورود مابعد خطوط این شاخص نوسان گر به اشباع خرید، بر احتمال شکل گیری چنین روندی خواهد افزود.

با توجه به ورود اخیر خطوط شاخص نوسان گر نمودار 24 روزه، به محدوده ی اشباع فروش، می توان با افت مابعد نرخ گذاری ها، در چشم اندازی میان مدت نیز، برخورد نمود. بدین سبب، همراه با گیر افتادن نرخ گذاری ها تحت فشار خط EMA-200 (D1) و سطح پشتیبانی 63.00، می توان با ادامه یابی گرایش نزولی نرخ گذاری ها برخورد نمود. وقوع این سناریو می تواند با تست آتی خط زیرین کانال گرایش های افزایشی 22 ژوئیه ی سال 2017، همراه گردد.

بازگشت نرخ گذاری ها از پشتیبانی 63.00 و یا 66.00، می تواند با از سر گیری گرایش افقی نرخ گذاری ها و یا افزایش تصحیحاتی شان، همراه گردد. عامل تقویت کننده ی این انعکاس نرخی – خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از محدوده ی اشباع فروش به حساب می آید.

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 64.70، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 63.85، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  66.00
 • 3 مقاومت:  65.80
 • 2 مقاومت:  65.00
 • 1 مقاومت:  64.70
 •  نرخ کنون: 64.45
 • 1 پشتیبانی: 63.85
 • 2 پشتیبانی: 63.30
 • 3 پشتیبانی: 63.00
 • 4 پشتیبانی: 62.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.