• کابینۀ شخصی

USOIL H4 فشردگی نرخ گذاری ها به کف بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، درپی نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تراز %80 اشباع خرید، به موازات نفوذ نرخ گذاری ها، به محدوده ی 62.50-62.00، با افت نرخ نفت به میزان 250 نقطه ی نموداری و تا سطوح هدفی 60.50-60.00، برخورد نمودیم. این افت در پی بازگشت نزولی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با مقاومت خط EMA-200 (H4) رخ داد، که کمی دیرتر نیز، با تست استقامتی سطوح 60.50-60.00، همراه گردید. این امر با فشردگی نرخ گذاری ها مابین سطح پشتیبانی 60.00 و خط ترند گرایش های کاهشی 27 فوریه، همراه گردید.

در حال حاضر با ادامه یابی گرایش های نزولی مواجه می باشیم و تحرکات نرخی فشرده، مابین خطوط SMA-5  و  EMA-200، نشانه ای دیگر از فشردگی نرخ گذاری ها، به حساب می آید.

نفوذ خطوط شاخص نوسان گر بالا تر از %80 اشباع خرید، به موازات تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز سطح مقاومت 61.50 نموداری، احتمال گسترده شدن دامنه ی افزایش های تصحیحاتی (موقتی) نرخ آتی را، افزایش می دهد. چنین افزایشی می تواند تا مقاومت خط EMA-200 و همچنین سطح 62.00 نیز، ادامه یابد.

نفوذ سعودی خط SMA-5 به خط EMA-200، می تواند به افزایش های مابعد نرخ نفت استحکام بخشد و در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از خط EMA-200 می توان با ادامه یابی افزایش های قیمت طلای سیاه، تا سطوح 62.50 و 63.00 نیز، برخورد نمود.

​​​​​​

با توجه به نمودار 24 ساعته، با تحکیمات نرخ نفت، بالا تر از خط قرمز رنگ متقارن، که از ماکسیموم آگوست سال 2017 کشیده شده نیز، برخورد خواهیم نمود. این خط با خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی جولای سال 2017 نیز، هم سطح می باشد.

نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (Daily)، پایین تر از %20 اشباع فروش، به موازات نفوذ نرخ گذاری ها به سطح 61.00، می تواند با عمق یافتن افت های نرخی این دارایی، تا سطح 60.00 نیز، همراه گردد. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح پشتیبانی، احتمال تقویت یابی قوه ی تجاری فروشندگان را بالا برده و می تواند منجر به کاهش یابی نرخ گذاری ها، تا خط EMA-200 (Daily) نیز، گردد.اما در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از خط SMA-5، ادامه یابی افول قیمت نفت، کند تر خواهد شد و احتمال ادامه یابی تحرکات فلت، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 63.00–60.00 نیز، افزایش خواهد یافت.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 61.50، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 61.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 63.00
 • 3 مقاومت: 62.50
 • 2 مقاومت: 62.00
 • 1 مقاومت: 61.50
 •  نرخ کنونی: 61.30
 • 1 پشتیبانی: 61.00
 • 2 پشتیبانی: 60.50
 • 3 پشتیبانی: 60.00
 • 4 پشتیبانی: 59.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.