• کابینۀ شخصی

USOIL H4 دستیابی به ماکسیموم سال 2018

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در پی نفوذ نرخ گذاری ها، به خط EMA-200 و سطح مقاومت 61.50 نموداری، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic، بالا تر از %80 اشباع فروش (H4) و تحکیمات مابعد نرخ گذاری ها، بالا تر از خط ترند گرایش های نزولی ماه فوریه ی سال جاری، با افزایش 500 نقطه ای نرخ نفت، تا سطح مقاومت هدفی 66.50 نموداری، برخورد نمودیم. در رابطه با امکان وقوع چنین سناریویی، در مقاله ی قبلی ذکر نموده بودیم.

در پی این افزایش بلقوه، با خروج نرخ گذاری ها از محدوده ی میانه ی کانال گرایش های افزایشی جولای 2017 نیز، برخورد نمودیم. مرز زیرین این محدوده ی میانه، از طریق خط آینه ای (آبی رنگ)، پشتیبانی می گردد. تحکیمات نرخ گذاری ها بالا تر از این خط آینه ای، با افزایش های بلند مدت نرخ نفت، از نوامبر سال 2017، همراه گردیده. بالا تر از پشتیبانی این خط، با عبور پشتیبانی خط EMA200  (H4)، برخورد خواهیم نمود. نفوذ و تست مکرر این خط در گذشته، با آغاز یابی گرایش های میان مدت فلت، ادامه یافته.

طبق آخرین ضربان نرخی، با تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از محدوده ی تصحیحاتی 38.2%–61.8% پرتوی فیبوناچی، برخورد خواهیم نمود. این محدوده با بازه ی نرخی 64.00–63.00 هم سطح می باشد. نزدیکترین محدوده ی پشتیبانی افت های در پیش روی نرخ این دارایی، که می تواند در صورت گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از خط SMA-5 (H4) شکل گیرد، شامل بازه ی نرخی 65.00–64.50 می باشد. این محدوده از طریق محدوده ی میانه ی کانال گرایش های افزایشی جولای 2017، پشتیبانی می گردد.

نفوذ نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی 65.00 نموداری، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر (H4)، به محدوده ی 50%–20%، می تواند با ادامه یابی گرایش های فلت میان مدت، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 66.00–64.00، همراه گردد. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح 64.00 و نفوذ شاخص نوسان گر stochastic، پایین تر از %20 اشباع فروش، می توان با تقویت یابی فروشندگان، مواجه شد. این سقوط می تواند تا سطوح 63.00–62.00 و پشتیبانی خط EMA-200 (H4) نیز، ادامه یابد.

با توجه با نمودار 24 ساعته، می توان با هم سطح بودن خط آینه ای (آبی رنگ) با سطح پشتیبانی هدفی 63.00 نیز، برخورد نمود. این سطح از طریق ابر های شاخص ایچیموکو (D1) نیز همایت می گردد. در چشم اندازی میان مدت و در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 65.00 و خط SMA-5 (D1)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) پایین تر از %80 اشباع خرید، می توان با افت تصحیحاتی نرخ نفت، تا سطح هدفی 63.00 نیز، برخورد نمود.

نرخ گذاری ها در حال حاضر تحکیم میابند و در صورت بسته شدن کندل معاملاتی امروز و یا حداکثر فردا، بالا تر از سطح ماکسیموم موضعی 66.50، می توان با عدم عملکرد اکسترموم موضعی در حال شکل گیری در نمودار 24 ساعته نیز، برخورد نمود. چنین امری احتمال عمیق تر شدن افت های تصحیحاتی میان مدت را نیز، کاهش می نماید. تحکیمات نرخ نفت، بالا تر از سطوح ماکسیموم سال 2018 (66.00–67.00)، احتمال ادامه یابی رشد بلند مدت نرخ این دارایی را، افزایش می نمایند.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 66.00، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 65.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  70.00
 • 3 مقاومت:  68.00
 • 2 مقاومت:  67.00
 • 1 مقاومت:  66.00
 •  نرخ کنونی: 65.57
 • 1 پشتیبانی: 65.00
 • 2 پشتیبانی: 64.00
 • 3 پشتیبانی: 63.00
 • 4 پشتیبانی: 62.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.