• کابینۀ شخصی

USOIL H4 افولی دیگر در چهارچوب کانال گرایش های افزایشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، نرخ گذاری ها در پی برخورد با خط ترند افزایشی نوامبر 2017 انعکاس یافتند. در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع فروش و شکسته شدن مقاومت خط SMA-5 (H4)، با تحکیمات نرخ این دارایی، برخورد نمودیم. دیرتر و در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع فروش و شکسته شدن مقاومت هدفی 67.60، به موازات تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز خط ترند گرایش های نزولی 10 ژوئیه، با افزایش میان مدت نرخ گذاری های نفت نیز، برخورد نمودیم.

 این تحکیمات تا قبل از شکسته شدن پشتیبانی خط SMA-5 (D1) ادامه یافت. چرا که در پی برخورد نرخ گذاری ها با سطح هیجانی 70.00 و شکسته شدن پشتیبانی این خط، افزایش های نرخی متوقف گردیدند. شناور بودن خطوط شاخص نوسان گر در حوالی 50% اشباع بازار، نرخ گرایش های میان مدت را، مبهم نموده.

با توجه به نمودار 4 ساعته، نرخ گذاری ها در حال افزایش یابی بر فراز پشتیبانی ابر های ایچیموکو می باشند، اما افت تصحیحاتی 30 ژوئیه هنوز اتمام نیافته. چرا که نرخ گذاری ها هنوز تحت فشار خط SMA-5 (H4) قرار دارند و تنها در صورت شکسته شدن مقاومت این خط، به موازات تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 69.00، می توان با افزایش آتی نرخ نفت تا مقاومت خط EMA-200 (H4) و سطح 69.50، برخورد نمود. خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال شکل گیری چنین سناریویی خواهد افزود.

شکل گیری چنین سناریویی، به موازات نزدیک تر شدن خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته، به محدوده ی 50% اشباع بازار می تواند با ادامه یابی گرایش های فلت، در چهارچوب کانال گرایش های افقی 67.60-70.40، همراه گردد. به همین دلیل نیز، تنها در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته، به محدوده ی اشباع خرید، می توان با شکست ماکسیموم موضعی 70.40 برخورد نمود. این امر می تواند رشد میان مدت نرخ گذاری های نفت را، به دنبال داشته باشد.

با توجه به نمودار 24 ساعته، نزدیک شدن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی %50 اشباع بازار، نرخ گرایش های میان مدت را، مبهم نموده و تنها در صورت افت آتی نرخ گذاری ها تحت فشار خط SMA-5 (D1)، می توان با تست استقامتی دوباره ی خط ترند گرایش های افزایش نوامبر 2017  نیز، مواجه شد. نفوذ خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته به محدود ه ی اشباع فروش، می تواند با شکست این خط و سطح 67.00 نیز، همراه گردد.

بازگشت نرخ گذاری ها، در پی برخورد با محدوده ی پشتیبانی 67.00-66.30، می تواند ادامه یابی گرایش های بلند مدت نرخ نفت را، به دنبال داشته باشد. نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، احتمال تقویت یابی خریداران نفت را، در چشم اندازی بلند مدت، افزایش می نماید. اما شکست پشتیبانی 66.30، می تواند نرخ گرایش های افزایشی بلند مدت نوامبر 2017 را نیز، دگرگون نماید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 69.00، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 68.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 71.60
 • 3 مقاومت: 71.00
 • 2 مقاومت: 70.40
 • 1 مقاومت: 69.00
 •  نرخ کنون: 68.19
 • 1 پشتیبانی: 68.00
 • 2 پشتیبانی: 67.60
 • 3 پشتیبانی: 66.30
 • 4 پشتیبانی: 65.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.