• کابینۀ شخصی

USOIL H4 در آستانه ی تست سطح مقاومت هیجانی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش، با تقویت یابی خریداران برخورد نمودیم. سپس همانطور که انتظار می رفت به موازات شکست مقاومت هدفی 65.00 و خط SMA-5 (D1)، با وسعت گیری افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، برخورد نمودیم. اما در اثر شکست مابعد مقاومت 67.00، افزایش تصحیحاتی به گرایش افزایش تبدیل شد و در حال حاضر نیز، با ادامه یابی گرایش افزایشی اواسط آگوست مواجه می باشیم. در این بین لازم به یاد آوریست، که در آستانه ی تست استقامتی مقاومت هیجانی 70.00 نیز، مستقر می باشیم.

با توجه به نمودار 4 ساعته، با ادامه یابی گرایش افزایشی نرخ گذاری ها مواجه هستیم و انعکاس به زود نرخ گذاری ها، از مقاومت 70.00، به موازات خروج مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع خرید، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. بروز چنین امری می تواند به شکل گیری گرایشی افقی در چشم اندازی میان مدت نیز، منجر گردد. پشتیبانی کاهش آتی نرخ گذاری ها، شامل خط EMA-200 (H4) و سطح 68.00 نموداری، خواهد بود.

کانال گرایش افزایشی اواسط آگوست از طریق ابر های شاخص ایچیموکو (H4) پشتیبانی می گردد و در صورت شکست آتی سطح پشتیبانی 68.00 نموداری، می توان با تست استقامتی مابعد این محدوده نیز، برخورد نمود. عامل اصلی بروز چنین افتی – ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش، به شمار خواهد آمد. اما از سویی دیگر، ورود به زود خطوط این شاخص (در نمودار 24 ساعته)، مبنی بر ادامه یابی تحکیمات میان مدت نرخ گذاری های نفت، خواهد بود.

افزایش کلی نرخ گذاری ها همواره از ماه ژوئن سال 2017 آغاز یافته و انعکاس نرخ گذاری ها از پشتیبانی خط EMA-200 (D1)، می تواند با از سر گیری افت نرخ گذاری ها همراه گردد. خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال از سر گیری این افت نرخی خواهد افزود.

به همین دلیل نیز، تنها در صورت تحکیم یابی آتی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 70.00 نموداری، می توان با تحکیم یابی بلقوه ی نرخ طلای سیاه، برخود نمود. اما از نظر کلی، ورود اخیر نرخ گذاری ها به محدوده ی میانه ی کانال گرایش های افزایشی، بر احتمال شکل گیری تحرکات فلت و کند تر شدن تحکیمات نرخی این درایی، می افزاید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 70.00، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 69.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 73.00
 • 3 مقاومت: 71.60
 • 2 مقاومت: 71.00
 • 1 مقاومت: 70.00
 •  نرخ کنون: 69.79
 • 1 پشتیبانی:  69.00
 • 2 پشتیبانی:  68.00
 • 3 پشتیبانی:  67.30
 • 4 پشتیبانی:  64.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.