• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۳.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها از محدوده ی نرخی ۹۰.۴۰-۸۹.۹۰ نموداری، خارج گردیده اند. در حال حاضر نیز با تلاش دوباره ی نرخ دلار، به منظور بازگشت دوباره به محدوده ی نرخی یاد شده، می باشیم. خطوط SMA-5 و EMA-200، هنوز از تحکیمات آتی نرخ این شاخص حمایت می نمایند.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هنوز در بازه ی نرخی ۱.۲۳۳۵-۱.۲۲۱۰ نموداری، حرکت می نمایند. خطوط SMA-5 و EMA-200 نیز، با ابراز فشار بر تحرکات نرخی، افول آتی نرخ یورو را، امکان پذیر تر می سازند. با توجه به نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic، پایین تر از محدوده ی اشباع فروش این جفت ارزی، احتمال افت به زود نرخ گذاری ها نیز، افزایش می یابد. در پی انتشارات امروز اتحادیه ی اروپا، در رابطه با تغییرات ماه ژانویه ی شاخص خرده فروشی این منطقه (به ساعت ۱۰:۰۰ گرینویچ)، با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو - دلار نیز، مواجه خواهیم شد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی در حال کاهش یابی، در چهارچوب کانال گرایش های افقی ۱.۳۹۸۰-۱.۳۸۴۵ نموداری، می باشند. شرایط فعلی خطوط شاخص نوسان گر و همچنین خطوط SMA-5 و EMA-200، مبنی بر کاهش به زود نرخ گذاری ها بوده و در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به مرز زیرین این کانال گرایشی، با افت نرخ پوند، برخورد خواهیم نمود. اما در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح مقاومت ۱.۳۹۸۰ و نفوذ مابعد شان به سطح ۱.۳۹۸۰ نموداری، با افزایش نرخ این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۴۰۸۰-۱.۴۰۶۰ نموداری نیز، مواجه خواهیم شد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در حال حاضر با افزایش یابی نرخ دلار مواجه می باشیم، که در چهارچوب کانال گرایش های افقی ۱۰۸.۱۵-۱۰۵.۵۰ نموداری،  رخ می دهد. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به خط SMA-5 و نفوذ مابعد نرخ دلار به سطح ۱۰۸.۱۵، می توان با تحکیمات نرخی این جفت ارزی تا سطح ۱۱۰.۴۰ نموداری نیز، برخورد نمود.