• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۶.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

با توجه به مبهم بودن شرایط فعلی گرایش های این شاخص، تا قبل از بازگشت نرخ گذاری های دلار، بالا تر از محدوده ی نرخی ۹۰.۰۰-۸۹.۹۰ نموداری، اجرای معاملات چندان مطمئن، جلوه نخواهند نمود. به منظور فروش این واحد ارزی نیز، می بایست تا قبل از افول نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۸۹.۴۰ نموداری، صبر نمود.

چرا که احتمال از سر گیری دوباره ی تحرکات افولی نرخ دلار، همواره امکان پذیر، به نظر می رسد.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی در حال فشرده شدن مابین سطوح کانال گرایشی افقی ۱.۲۳۵۰-۱.۲۲۶۰ نموداری می باشند. بدین سبب، تنها پس از خروج نرخ گذاری ها از محدوده ی مربوطه، می توان به اجرای معاملاتی مطمئن تر پرداخت. همراه با عبور نرخ گذاری ها از محدوده ی مقاومت ۱.۲۳۵۰-۱.۲۳۴۵ نموداری، با ادامه یابی افزایش های نرخی تا سطوح ۱.۲۴۲۵ و ۱.۲۴۰۰ نیز، مواجه خواهیم شد. با این وجود، مهم ترین محدوده ی مقاومت، شامل بازه ی نرخی ۱.۲۵۵۰-۱.۲۵۰۰ نموداری می باشد. چرا که این بازه، به عنوان ماکسیموم نرخ گذاری های سال جاری، به حساب می آید. با توجه به افزایشی بودن گرایش های کلی نرخ گذاری ها، بازگشایی معاملات خرید، در اولویت می باشند.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

همراه با عبور نرخ گذاری ها، از محدوده ی مقاومت ۱.۴۰۵۰-۱.۴۰۴۰ نموداری، که با خط گرایش نمودار های D1 و H4 نیز تقاطع پیدا می نماید - با ادامه یابی افزایش های مابعد نرخ پوند، تا بازه ی ۱.۴۱۴۵-۱.۴۲۳۵ و همچنین ۱.۴۲۶۵-۱.۴۲۶۰ نموداری نیز، برخورد خواهیم نمود. شکل گیری چنین سناریویی، به پیدایش عامل بنیادی و بلقوه وابسته خواهد بود. اما با توجه به کمرنگ بودن پیش زمینه ی خبری امروز، می توان با کاهش یابی نرخ نوسانات نرخی این جفت ارزی، رو به رو شد.

تنها در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به محدوده ی ۱.۳۹۳۰-۱.۳۹۴۰ نموداری، می توان به بازگشایی معاملات فروش پوند پرداخت.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در پی عبور نرخ گذاری ها، از محدوده ی ۱۰۷.۸۵-۱۰۷.۸۰ نموداری، با افزایش یابی قوه ی فروشندگان دلار، مواجه گردیده ایم. با توجه به کلی بودن گرایش کاهشی نرخ این جفت ارزی، معاملات فروش تا سطح پشتیبانی ۱۰۴.۵۰، از اولویت برخوردار می باشند. همواره می بایست به تست استقامتی مکرر سطح ۱۰۶.۰۰ نموداری، به دست نرخ گذاری ها نیز، توجه نمود. بسته شدن کندل ۲۴ ساعته، بالا تر از این محدوده، نمایانگر احتمال افزایش یابی قوه ی خریداران در آینده ی نزدیک را، افزایش می نماید. به همین دلیل نیز، در صورتی که معاملات فروش را، از سطوح ۱۰۷.۸۰ و ۱۰۷.۰۰ شروع ننموده اید، از بازگشایی آتی این معاملات نیز، اجتناب ورزید.