• کابینۀ شخصی

چگونگی معاملات با یورو در روز پنجشنبه

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
پشتیبانی ۱.۱۷۰۰، همواره به مدت یک هفته پایدار بوده. همچنین فعالیت های شایان خریداران، با حساب چگونگی گرایش های نرخی در محدوده ی سطح مورد نظر، اثباتی دیگر، بر احتمال بسیار ناچیز کاهش آتی نرخ EURUSD می باشد. اما از بعدی دیگر، با دریافت سیگنال های متعددی به منظور بازگشایی معاملات فروش دارایی مربوطه، با توجه به نمودارهای هفتگی، مواجه می باشیم. بدین سبب نیز، در صورت اجرای تنها معاملات خرید، می توان شانس های متعددی، به منظور بهره گیری از کاهش در پیش روی شاخص این دارایی را، از دست داد. همچنین به دلیل پیش گیری از نشست کامل سپرده ی تجاری حساب جاری مان، معاملات امروز را با استفاده از معیار های زیرین به انجام خواهیم رساند.
- به منظور بازگشایی معاملات فروش این دارایی در طول روز (با توجه به سیگنال کندل های هفتگی)، تنها پس از ساعت ۱۱:۰۰GMT و پس از نشر داده های ماه ژوئن شاخص تغییرات حساب عملیات مربوط به تراز مالی جاری اتحادیه ی اروپا، اقدام به معامله نمایید.
- به منظور بازگشایی معاملات فروش، تنها پس از نفوذ نزولی نرخ به سطوح ۱.۱۷۸۰-۱.۱۷۵۰ و در صورت پدیدار گشتن کندل های مبنی بر بازگرد معکوس نرخی، مندرج در نمودار ۱۵ دقیقه ای، اقدام به معامله نمایید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
در صورت نفوذ صعودی بردار نرخی به سطح ۱۰۸.۹۰، می توان به انجام معاملات خرید این دارایی پرداخت. همچنین امکان پدیدار گشتن نفوذ های نزولی موقت و کاذب نرخی، پس از عبور از این سطح، میسر جلوه می نماید. یادآورم که تا به کنون، با دریافت سیگنال های بازگرد معکوس نرخ آتی و مبنی بر بازگشایی ملزوم معاملات خرید این دارایی، برخورد ننموده ایم. همچنین نفوذ نزولی به سطوح مهم پشتیبانی موجود، مبنی بر امکان بازگشایی معاملات فروش این دارایی، تا به کنون میسر نگردیده است. به عملی بودن ارزیابی های بنیادی مربوط به چگونگی تأثیرات شرایط اقتصادی بر تحرکات آتی نرخ این جفت ارزی نیز، امیدی نیست. چرا که توجه اکثریت، معطوف به تصمیمات سیاسی ترامپ و کاخ سفید خواهد بود. 
 اما با توجه به ارزیابی های دیروز، دریافتیم، که احتمال رشد به زود نرخ دلار ایالات متحده به دلیل تمایلات کنونی سرمایه گذاران، به منظور حمایت از واحد ارزی این کشور و تا اتمام چالش های داخلی در ایالات متحده، افزون می باشد. چنین بررسی، بدون محاسبه ی چگونگی تأثیرات آتی چالش های تجاری میان چین و کره ی شمالی با ایالات متحده در نظر گرفته شده است.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
همواره شاهد تکرار دوباره ی وقایع هفته ی پیش و پیدایش سطح پشتیبانی پر طرفداری، در نمودار نوسان های این جفت ارزی، گردیده ایم. امروز، چهارمین روز از ادامه یابی پایداری سطح پشتیبانی ۱.۲۸۵۰، در مقابل ابراز فشارهای متعدد فروشندگان این جفت ارزی، به منظور ایجاد کاهش نرخی این دارایی، می باشد. با توجه به نبود اخبار اقتصادی مربوط به تغییرات نرخی امروز پوند، احتمال ادامه یابی معاملات فعلی، داخل بازه ی ۱.۲۹۱۰-۱.۲۸۵۰، بیشتر می باشد. همچنین به سطح مقاومت ۱.۲۹۴۰، کمی بالاتر از بازه ی معاملاتی موجود،  توجه نمایید. امکان دستیابی نرخ گذاری ها، به سطح مربوطه تنها در صورت دریافت داده های آماری و یا سیاسی وخیم از ایالات متحده و در طول امروز، موجود خواهد بود.