• کابینۀ شخصی

فروش یورو, هم اکنون انجام پذیر گردیده

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
با توجه به پیش زمینه ی خبری نه چندان غنی، احتمال بر بروز نوسان های نرخی این جفت ارزی، نهایتا تا ۸۰pips، می باشد. بازه ی معاملاتی مورد نظر، شامل سطح پشتیبانی ۱.۱۷۱۰ و سطح مقاومت ۱.۱۷۹، خواهد بود. به منظور تصمیم گیری در رابطه با معاملات کوتاه مدت، می توان با استفاده از میانگین متحرک نمایی ۱۴۴ روزه ی EMA و مندرج در نمودار ۱۵ دقیقه ای، به معامله پرداخت. در صورت نفوذ صعودی نرخ به خط شاخص مورد نظر به فروش و در صورت پایین تر بودن سطح نرخ از خط این شاخص، به فروش جفت ارزی مورد نظر می پردازیم. همچنین یادآورم، که با توجه به سیگنال های کندلی دریافت شده   و مندرج در نمودار هفتگی و مبنی بر فروش این جفت ارزی، اولویت کنونی با بازگشایی معاملات فروش این دارایی می باشد. 
 یکی از عوامل دیگر و تأثیر گذار این هفته، شامل گزارش اخبار مربوط به نشست Jackson hole و چگونگی تأثیرات آتی داده های این گزارش، بر نوسان های نرخی این جفت ارزی خواهد بود. 

جفت ارزی دلار ایالات متحده وین ژاپن
در صورت بالاتر رفتن سطح نرخ گذاری ها از ۱۰۸.۹۰، اولویت از آن معاملات خرید خواهد بود. اسکان دستور معاملاتی stop-loss نیز، کمی بالاتر از سطح نموداری حداقل جمعه ی پیش، جایز می باشد. همین طور، اگر به یاد داشته باشید، در رابطه با نفوذ نزولی امکان پذیر و کاذب نرخ جفت ارزی مربوطه، به سطح ۱۰۸.۹۰ نیز، هشدار داده بودیم و همان طور که شاهد بودید، این نفوذ کاذب، همواره به وقوع پیوست است. همچنین خاطر نشانم، که نیازی به انتظار و به منظور تکرار و تثبیت اهمیت به جای این سطح، موجود نمی باشد. در صورت نفوذ نزولی نرخ به سطح ۱۰۸.۹۰، در طول هفته ی جاری، امکان تغییر مکان بازه ی معاملاتی و دستیابی نرخ گذاری ها تا سطوح ۱۰۷.۴۷-۱۰۸.۰۰، افزون خواهد بود. با توجه به نبود سیگنال گرایش معکوس ملزوم، به منظور اجرای معاملات خرید این جفت ارزی در نمودار ۲۴ ساعته، بازگشایی این معاملات فعلا کمی شک برانگیز محسوب می شود. 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده
داده های سه ماه دوم سال، در رابطه با چگونگی رشد حجم تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا، که به ساعت ۰۸:۳۰GMT و به تاریخ ۲۴.۰۸.۲۰۱۷، به عرصه خواهند رسید، به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر نوسان های نرخی آتی جفت ارزی مربوطه، به حساب می آیند. تا هنگام انتشار داده های مربوطه، احتمال ادامه ی تحرکات نرخی در بازه ی کانال گرایش افقی موجود، که از هفته ی گذشته آغاز یافته است، افزون تر خواهد بود. فعلا، زمینه ی موجود، علایم خاصی مبنی بر افت و یا افزایش نرخ GBP/USD را، به همراه ندارد.