• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۵.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده 
افت سطح فعالیت های معاملاتی جفت ارزی مربوطه، به دلیل ابهام متون سخن رانی های انجام گرفته، در همایش اخیر جکسون هول، به وقوع پیوسته است. هر چند، که نشر داده های ۳ ماه دوم سال داده های مربوط به حجم تولیدات ناخالص داخلی آلمان به ساعت ۰۶:۰۰GMT، توان افزایش نوسان های نرخی این جفت ارزی را، دارا می باشد. اولویت فعلی، با معاملات فروش یورو خواهد بود.
همچنین توجه بیشتری به بازه ی معاملاتی ۱.۱۷۹۰-۱.۱۷۵۰-۱.۱۷۱۰ ماه آگوست، که دربر گیرنده ی مواضع حداکثر و حداقل تحرکات نرخی این ماه می باشد، جلب نمایید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
همواره با بازگشت نرخی دو باره ای، پس از اصابت نرخ جفت ارزی مربوطه به سطح ۱۰۸.۹۰، مواجه گشته ایم. همچنین با توج به شکل گیری کندل معکوس، مندرج در نمودار ۴ ساعته ی این جفت ارزی، احتمال بروز تحرکات کوتاه مدت تصحیحاتی نرخ گذاری ها به سمت پایین، افزون می باشد. با این وجود، بازگشایی معاملات فروش این دارایی، معقولانه جلوه نمی نماید. اما در صورت ادامه یافتن این افت نرخی، می توان به خرید مضاف دارایی مربوطه پرداخت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
همواره با نامعلوم بودن شرایط کنونی و گرایش های نرخی پوند استرلینگ مواجه می باشیم. چنین امری نشان گر کمبود تعداد معاملان این جفت ارزی در سطح بازار می باشد. بدین سبب نیز با نوسان های نرخی پایینی رو به رو می باشیم. همچنین تمایل افزون اعضای بازار، به منظور ادامه یافتن شرایط کنونی دلار ایالات متحده نیز، بسیار آشکار می باشد. فعلا دلیلی به منظور بازگشایی معاملات میان مدت این جفت ارزی، موجود نبوده و در طول روز نیز بهتر است به انجام معاملات، طبق بازه ی ۱.۲۸۲۰-۱.۲۷۸۰، پرداخت.