• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۱.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

همراه با آغاز اولین روز این ماه معاملاتی، با انتشار شاخص کسب و کار PMI، از اکثر نقاط جهان، مواجه خواهیم شد.

با توجه به داده های اخیرا انتشار یافته ی آمار این شاخص، از چین، که به نوبه ای چندان مشخص و یا منفی به شمار نمی آیند، سطح ابهام فعلی چگونگی نرخ تحرکات آتی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده را، افزایش داده است. در حال حاظر، می بایست در انتظار آمار این شاخص، از ایالات متحده بنشست، چرا که در طی دریافت داده های ماه سپتامبر این شاخص، با افزایش سطح آمار مربوطه، تا سقف حداکثر داده های ماه فوریه ی PMI سال جاری این کشور، برخورد نمودیم. افزایش و یا کاهش سطح این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو و تا قبل از نشر داده های مربوط به تنظیمات نرخ بهره ی بانکی سیستم ذخایر فدرال،  سبب رشد و یا افت نرخ شاخص دلار ایالات متحده USDX خواهد گردید.

در حدود ساعت ۱۷:۰۰ به وقت GMT، با افت نرخ نوسانات معاملاتی جفت های ارزی دلار، تا قبل از دریافت آمار مربوط به تنظیمات نرخ بهره ی بانکی سیستم ذخایر فدرال، برخورد خواهیم نمود. همچنین خاطر نشانم، که حتی بروز تأخیرات اندک، در اجرای معاملات، پس از دریافت اولین نشانه های فعال سازی دوباره ی اعضای بازار، که بعد از انتشار آمارهای تازه، به وقوع می پیوندد نیز، جایز به شمار نخواهد آمد. بدین معنی، که بعد از عملکرد دستورات معاملاتی Take profit پوزیشن های تجاری، می بایست به معاملات مربوطه خاتمه بخشید. چرا که در حال حاظر، با ریسک افزون بروز نوسانات نامشخص و عریض نرخی، در طی نشریات روز پنجشنبه و جمعه ی آمار بازار کار ایالات متحده، مواجه می باشیم. همراه با نشر داده های مربوطه، احتمال انعکاس یابی جهت گیری های نرخی، بسیار میسر، جلوه می نماید.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

خط گرایش ۲۷ اکتبر، به سبب تصحیحات گرایشی-افزایشی اخیرا شکل گرفته ی نرخ گذاری های این جفت ارزی، همواره تحت نفوذ قرار گرفته است. بدین سبب نیز، اجرای معاملات فروش این جفت ارزی، همواره امکان پذیر، جلوه می نماید. همچنین لازم به ذکر است، که بازه ی مقاومت ۱.۱۶۶۰-۱.۱۶۵۰ نموداری، همچون نقطه ی شروع معاملات تازه ی فروش این جفت ارزی (با اسکان دستور معاملاتی stop loss به میزان ۱۰ نقطه ی نموداری، بالا تر از بازه ی یاد شده و با اسکان دستور take profit، در حوالی سطح ۱.۱۵۰۰ نموداری)،  به شمار می آید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

همواره خاطر نشانم، که چگونگی تنظیمات نرخ بهره ی بانکی به دست سران سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده، یکی از عوامل مهم و محرک گرایش های آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، به حساب می آید. همراه با اطمینان یابی اعضای بازار، از بروز افزایش های در پیش روی نرخ بهره ی بانکی ایالات متحده، در طی تنظیمات ماه دسامبر این شاخص، با ادامه یابی افزایش های نرخی USD/JPY، تا سطوح ۱۱۵.۹۰-۱۱۵.۰۰ نیز برخورد خواهیم نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با توجه به نمودار ۲۴ ساعته ی نرخ گذاری های این جفت ارزی، با شناور بودن نرخ، در میان ابر های شاخص ایچیموکو، مواجه خواهیم شد. همچنین نزدیک ترین سطح پشتیبانی معاملات امروزی، شامل ۱.۳۳۴۰ می باشد. تا قبل از برخورد نرخ گذاری ها، به این سطح، اجرای معاملات فروش، چندان معقولانه به نظر نمی رسد. همچنین لازم به ذکر است، که افزایش امکان پذیر سطح داده های در پیش روی شاخص نرخ مسکن Nationwide نیز، توان تحکیم بخشی، به واحد ارزی پوند استرلینگ را، دارا می باشد.