• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۷.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا
در طول صبح امروز با اولویت فروش این واحد ارزی، همراه با اسکان دستورات stop-loss در بازه ی ۱.۱۹۵۰-۱.۱۹۴۰، مواجه خواهیم بود. چنین راهبردی تا ساعت ۰۹:۰۰GMT، قابل اجرا خواهد بود، چرا که کمی دیرتر، با شروع نوسان سازی سفته بازان، طبق تأثیرات برگرفته از نشر داده های مربوط به حجم تولیدات ناخالص داخلی و قبل از گزارش تنظیمات نرخ بهره، به دست بانک مرکزی اروپا، رو به رو خواهیم شد. کمی دیرتر و به ساعت ۱۱:۴۵، با چگونگی تمایلات تنظیم گر مالی، به منظور بروز تغییرات در متن سیاست های مالی و وامی مواجه خواهیم شد، که سبب بروز جهش های ناگهانی در سطح فعالیت های معاملاتی و افزایش ناگهان نوسان های نرخی EURUSD خواهد گردید. 
ایده ی تکنیکی معاملات دیروز یاد شده، همواره قابل استفاده بوده و پس از نفوذ نرخ گذاری ها به بازه ی ۱.۱۸۶۵-۱.۱۸۶۰،  می توان به فروش مطمئن تر این جفت ارزی پرداخت.  ولی تا قبل از نفوذ نرخ به محدوده ی یاد شده، تحرکات نرخی، نهایتا تا ۱۴۰ نقطه و در بازه ی ۱.۲۰۰-۱.۱۸۶۰، به وقوع خواهند پیوست.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
بازگشت نرخ از سطح ۱۰۸.۵۰، همواره به وقوع پیوسته است. به معاملات خرید این دارایی ادامه می دهیم. کاهش نرخ فعالیت های معاملاتی، در طی گذر جلسات معاملاتی آسیا را، به عنوان نقطه ای به منظور ورودی دوباره به بازار، انتخاب می کنیم. در طول دیروز، شاهد ایست گرایش افزایشی نرخ این جفت ارزی، پس از برخوردش با ЕМА ۲۰۰ روزه ی مندرج در نمودار ۱ ساعته بودیم. احتمال شکست این مانع دینامیک در طول نوسان های امروز، افزون بوده و پس از چنین واقعه ای با ادامه یابی تحرکات، تا سطح ۱۱۰.۲۰ رو به رو خواهیم شد. 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
تا قبل از نشر داده های ماه آگوست مربوط به تغییرات نرخ مسکن بریتانیا از Halifax، نوسان های معاملاتی در بازه ی ۱.۳۰۵۰-۱.۳۰۳۵ به وقوع خواهند پیوست. معمولا در طول گذر روزی، که داده ی آماری مربوطه به انتشار می رسد، با شکل گیری کانال گرایش افقی، به دست نرخ گذاری ها، مواجه می باشیم. و پس از نشر نتایج مربوط به داده ی آماری یاد شده، با شکست کانال مربوطه و ادامه یافتن گرایش کلی می رو به رو خواهیم شد. سطح مقاومت معاملات امروز، شامل سطح ۱.۳۰۷۹ خواهند بود.