• کابینۀ شخصی

روزی مهم به منظور اجرای معاملات بهینه

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
بازه ی مقاومت معاملات امروز، شامل سطوح ۱.۱۹۹۵-۱.۱۹۷۸، خواهند بود و محدوده ی پشتیبانی معاملات امروزی، شامل سطوح ۱.۱۹۱۵-۱.۱۹۴۸، می باشد.
در طی سخن رانی رئیس بانک مرکزی اروپا (ماریو دراگی)، بازه های یاد شده، دچار نفوذ بلقوه و سریع نرخ گذاری ها، خواهد گردید و با توجه به کاهش اخیر نرخ دلار در روز پنجشنبه، پس از انتشار نتایج نشست سران سیستم ذخایر فدرال، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره، احتمال عدم پیدایش خریدار عمده ی دلار ایالات متحده، در نیمه ی اول روز، افزون می باشد. 
- در رابطه با یورو:
 بروز هر نوعی از نظریات مثبت، در پی سخن رانی کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی، می تواند باعث رشد بلقوه ی نرخ یورو گردد، چرا که افت اخیر این دارایی، در طول روز چهار شنبه، تنها به دلیل نشر آمار تضعیف کننده، از اتحادیه ی اروپا به وقوع پوسته است.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن 
در پی بیانیه ی اخیر وزیر امور خارجه ی کره ی شمالی، در رابطه با امکان آزمایش به زود بمب هیدروژنی در اقیانوس آرام، با همه گیره شدن فروش دلار و خرید ین ژاپن، مواجه شده ایم. اما در صورت بروز بیانیه های آتی این کشور، در رابطه با عدم آمادگی به منظور اجرای آزمایش هسته ای مربوطه، با رشد دوباره ی نرخ USDJPY، مواجه خواهیم شد.
از نظر تکنیکی و با توجه به تایم فریم ۲۴ ساعته ی این دارایی، فعلا با تست استقامتی سطوح بالای ابر های ایچیموکو، پس از نفوذ نرخ گذاری ها به محدوده ی مربوطه، مواجه می باشیم. بازگشایی معاملات خرید این دارایی، از حوالی محدوده ی پشتیبانی ۱۱۱.۵۳-۱۱۱.۶۳ و با تیک پروفیت ۱۱۲.۱۸، میسر خواهد بود. این بازه ی معاملاتی، در طول نیمه ی اول روز، قابل استفاده می باشد. در صورت نفوذ نزولی نرخ به سطح ۱۱۱.۵۳، پشتیبانی بعدی شامل سطح ۱۱۱.۲۵ خواهد بود.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده
امروز، به عنوان روزی سرنوشت ساز، به منظور تعیین راه برد های معاملاتی آتی این جفت ارزی، به حساب می آید. در صورت ادامه یابی تست کانال افقی گرایش های فعلی (۱.۳۵۷۵-۱.۳۴۷۵)، با اولویت بازگشایی معاملات فروش این جفت ارزی، به میزان ۱۰۰ pips مواجه خواهیم شد. چرا که نوسان های فعلی معاملات امروز، در محدوده ی مقاومت این کانال گرایش افقی، انجام می پذیرند. در صورت افزایش نرخ گذاری ها، بیشتر از سطح ماکسیموم های موضعی هفته ی اخیر - ۱.۳۶۵۰، می توان به کشف نقاط آغاز معاملات خرید این جفت ارزی، پس از ۲۵ سپتامبر، پرداخت. در صورت عدم رشد نرخی دلار، در طی اجرای جلسات معاملاتی آمریکا، با افزایش سطح اشباع خرید پوند استرلینگ، رو به رو خواهیم شد. پشتوانه ی تحرکات امکان پذیر نرخ این جفت ارزی به شکل یاد شده، شامل انتشار آمار مربوط به نرخ آخرین تغییرات حجم خرده فروشی و شاخص بهای مصرف کننده ی بریتانیا، خواهد بود.