• کابینۀ شخصی

اولویت فعلی با فروش یورو

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

روند افزایشی نرخ دلار ایالات متحده، فعلا به گرایش های خود ادامه می دهد. ایده ی معاملاتی اخیر، مبنی بر افزایش امکان پذیر نرخ این دارایی را، تا سطح ۹۵.۵، فعلا تغییری نمی دهیم. سران سیستم ذخایر مالی، در حال صابون زدن به دل بازرگانان، از طریق پیشنهاد بروز تغییرات در متن سیاست های مالی این کشور بوده اند، و اعضای بازار، بر اساس داده های اخیر مربوط به شاخص PMI حوزه ی تولیدات ایالات متحده، از خوش بینی های خود نمی کاهند. نزدیک ترین  مقاومت نرخ گذاری های دلار، شامل سطح ۹۴.۰۷ می باشد.  به منظور اجرای معاملات میان روزی، می توان با استفاده از این سطح، به اجرای معاملات دارایی مربوطه پرداخت. چرا که احتمال انعکاس گرایش و بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد شان با این سطح، بسیار افزون می باشد. بدین معنی، که نفوذ صعودی نرخ به سطح مربوطه، پس از چند حرکت نزولی-تصحیحاتی، امکان پذیر خواهد بود. 

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
با توجه به قوت فعلی تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده، بازگشایی معاملات فروش این جفت ارزی، پس از نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح ۱.۱۷۰۰، با اسکان دستور معاملاتی تیک پروفیت، در حوالی سطح ۱.۱۶۳۶، امکان پذیر خواهد بود. 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
باری دیگر، با برخورد نرخ گذاری ها، به مقاومت ۱۱۳.۱۵ مواجه شده ایم. سطح مورد نظر، از تاریخ ۲۷ سپتامبر تا به کنون، مانع رشد بیشتر فعالیت های خریداران این جفت ارزی، گردیده است. به همین دلیل نیز، با دو سناریو ی گرایشی این جفت ارزی، رو به رو می باشیم:
۱) نفوذ به سطح ۱۱۳.۲۰ با اسکان تیک پروفیت در حوالی ۱۱۴.۰۰.
۲) افت و یا کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی ۱۱۲.۶۰ - بازگشایی معاملات خرید، تنها در صورت کشف پیکر بندی کندلی گرایش معکوس، مندرج در نمودار های ساعتی و یا چهار ساعته. 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده
به معاملات فروش این جفت ارزی، پس از دریافت سیگنال کندلی در تایم فریم هفتگی، می پردازیم. بازه ی هدفی این معاملات، به منظور اسکان دستورات تیک پروفیت، شامل سطوح ۱.۳۰۷۷-۱.۳۱۹۴ می باشد. افزایش سطح فعالیت های معاملاتی امروز، به ساعت ۰۸:۳۰GMT و همراه با انتشار گزارش مربوط به پروتکل نشست سران کمیته ی بانک انگلستان، در رابطه با چگونگی سیاست گذاری های مالی در این کشور، به وقوع خواهد پیوست.