• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۶.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

اخبار مهم امروزی، شامل انتشار داده های مربوط، به چگونگی تغییرات سطح داده های بازار کار غیر کشاورزی و تنظیمات نرخ بهره، به دست سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده، خواهند بود. در حال حاظر، احتمال ادامه یابی افزایش های نرخی شاخص دلار ایالات متحده تا، سطح ۹۴.۰۴ و ۹۵.۵۰، افزون می باشد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده
در حال حاظر، با باز گرد صعودی نرخ گذاری ها، پس از برخورد شان با پشتیبانی بازه ی فعلی، مواجه نمی باشیم. همچنین احتمال ادامه یابی گرایش های فعلی نرخ گذاری ها، تا بازه ی ۱.۱۶۰۷-۱.۱۶۳۵ نیز، موجود می باشد. احتمال نوسان سازی نرخ گذاری ها به میزان ۱۰۰ نقطه ی نموداری و در اثر نشریات مربوط به تغییرات سطح اشتغال غیر کشاورزی، بسیار افزون می باشد. گرایش های معاملات میان روزی، همواره نزولی بوده و سیگنال های بازگشایی معاملات فروش این جفت ارزی، شامل: 
۱- نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح مینیموم موضعی ۱.۱۶۹۰. 
۲- در صورت بروز تحرکات تصحیحاتی افزایشی به سطح ۹۶ و یا خط میانگین متحرک نمایی ۱۴۴ روزه ی ЕМА (در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای. 
می باشد.
همچنین صعودی شدن نرخ گرایش ها، در پی نشریات خبری امروزی نیز، یکی دیگر از سناریو های معاملاتی امروز، به حساب می آید. 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
در مرکز توجه اکثریت، آمار مربوط به تغییرات سطح اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده، خواهد بود. با توجه به احتمال افزون رشد آتی شاخص دلار USDX، اولویت فعلی با اجرای معاملات خرید این جفت ارزی بوده و راهبرد معاملات نیز چنین می باشد:
در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت ۱۱۳.۱۵، با اسکان دستور تیک پروفیت در حوالی بازه ی ۱۱۵.۹۰-۱۱۴، می توان به اجرای معاملات پرداخت.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده
در حال حاضر، با عدم فعال بودن پوزیشن های معاملاتی خریداران عمده ی پوند استرلینگ، مواجه می باشیم. در صورت ادامه یابی این کاهش های نرخی، با اسکان دستور تیک پروفیت در حوالی بازه ی ۱.۳۰۱۷-۱.۳۰۳۵، می توان به اجرای معاملات پرداخت.