• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۲.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

بازگشت بردار نرخ گذاری های USDX، پس از برخورد با سطح ۹۲.۴، امکان پذیر می باشد. تا قبل از این تغییر جهت، احتمال افزایش نرخی جفت های ارزی دلار ایالات متحده، عله این واحد ارزی، امکان پذیر خواهد بود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده
در حال حاظر، با عملکرد سطح هدفی ۱.۱۸۸۰، رو به رو می باشیم. عبور نرخ گذاری ها، از این سطح، بدین معنی است، که ادامه دادن به معاملات فروش این جفت ارزی، همواره خطرناک خواهد بود. نرخ گذاری های تایم فریم ۲۴ ساعته فعلا، داخل ابرهای ایچیموکو استقرار دارند. به همین دلیل نیز، راهبرد کلی معامله با یورو را، فعلا تغییر نخواهیم داد. تنها در صورت خروخ صعودی نرخ گذاری ها، از سقف ابر های ایچیموکو، ادامه یابی رشد آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، امکان پذیر خواهد بود.
بر اثر پایین آمدن اهمیت گزارش های مربوط به تحولات در کاتالونیا، با افت اخیر نرخ واحد ارزی یورو، رو به رو شده ایم. تنها امر مطلوب برای خریداران این جفت ارزی، بهبود یابی اخیر شرایط اقتصادی اروپا، می باشد. با توجه به تجربیات، پس از تمرکز مطبوعات بر یکی از عوامل محرک موجود، با عملکرد برعکس بازار، مواجه می گردیم.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
به تاریخ ۲۲ اکتبر سال ۲۰۱۷، با اجرای انتخابات مجلس ژاپن، مواجه می باشیم. اتمام دوره ی فعالیت های مجلس کنونی، مصادف با اوایل دسامبر بوده، اما به دلیل وخیم تر گردیدن بحران سیاسی کره ی شمالی، نخست وزیر ژاپن سینجو آبه دست به تجدید پست در پارلمان این کشور، دست برد.
طبق ۵ دوره از پرسش های آماری و گزارش های مطبوعاتی روز پنجشنبه، پیروزی این دوره ی انتخاباتی، از آن نخست وزیر فعلی و پارتی اش، می باشد. همچنین خاطر نشانم، که چنین سناریو ی سیاسی، برای بازرگانان، به عنوان نشانه ای از ثبات سیاسی و اقتصادی، در ژاپن، به حساب می آید.
بدین ترتیب نیز، راهبرد فعلی معامله با استفاده از واحد ارزی ین ژاپن را، فعلا تغییر نمی دهیم.  احتمال کاهش سطح نرخ ین، فعلا افزون بوده، و با توجه به این مسئله، اولویت فعلی با خرید این جفت ارزی، از بازه ی ۱۱۲.۲۰-۱۱۲.۰۰ تا سطح ۱۱۲.۹۰، می باشد. 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده
در حال حاظر، و با توجه به افت فعلی دلار ایالات متحده، افزایش نرخ این جفت ارزی را، شاهد بوده ایم. با این حال، می بایست به خاطر داشت، که آمار وخیم فعلی، از بریتانیا نیز، توان همه گیره نمودن فروش این جفت ارزی را نیز، دارا می باشد. بدین معنی، که در حال حاظر و به موازای افت دلار می توان با رشد تصحیحاتی نرخ گذاری های این جفت ارزی و کاهش ما بعدش نیز، مواجه شد.