• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۹.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

کاهش شاخص سه ماه سوم سال جاری نرخ رشد حجم تولیدات ناخالص داخلی چین و حجم سرمایه گذاری در واحد ارزی اصلی این کشور، همراه با انتظارات بی تردید اعضای بازار، در رابطه با افزایش در پیش روی نرخ بهره ی بانکی ایالات متحده، سبب افزایش سطح نرخ گذاری های دلار و همه گیره شدن اجرای معاملات خرید این واحد ارزی گردیده است.
تنها عامل شک برانگیز کنونی، شامل نشریات در پیش روی داده های بازار کار ایالات متحده بوده، که در طول معاملات امروز و به ساعت ۱۲:۳۰GMT، به عرضه خواهند رسید. همین طور، در صورت باور به نظریه ی فعلی بازار، همراه با تعویض جانت یلن (نماینده ی سیستم ذخایر فدرال)، با جروم پاول، تجدید یابی راهبرد سیاست گذاری های مالی ایالات متحده نیز، امکان پذیر تر جلوه خواهد نمود. بدین سبب نیز، داده های در پیش روی بازار کار، مبنی بر انتشارات آمار تغییر تعداد درخواست نامه های دریافت بیمه ی بی کاری، که در طی جلسات معاملاتی امروز به عرضه خواهند رسید، از درجه ی اهمیت بالایی، برخوردار خواهند بود. 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده
با توجه به نمودار ۲۴ ساعته ی تحرکات نرخی این جفت ارزی، با استقرار یابی نرخ گذاری ها، در محدوده ی ابر های ایچیموکو، مواجه می باشیم. لازم به ذکر است، که اولویت کنونی معاملات با فروش این جفت ارزی می باشد. همچنین یاد آورم، که سطح پشتیبانی معاملات دیروز، به شکل دقیقی به مقاومت در برابر نفوذ نرخ گذاری ها، پرداخته است و همراه با دست یابی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۷۳۰، با فعال گردیدن معاملات عمده ی خریداران این جفت ارزی، مواجه شدیم. به همین دلیل نیز، در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به این سطح، بازه ی بلقوه ی مقاومت معاملات آتی، شامل سطوح ۱.۱۷۴۰-۱.۱۷۳۰ خواهند بود. به این معنی، که همراه با برخورد امکان پذیر نرخ گذاری ها، از سمت پایین و به بازه ی مربوطه، می توان به بازگشایی دوباره ی معاملات فروش این جفت ارزی پرداخت.
همچنین یا آورم، که بروز وا گرایی اخیر، میان خطوط شاخص نوسان گر stochastic، مندرج در تایم فریم ساعتی این جفت ارزی، به عنوان نشانه ی مبرمی از آمادگی اعضای بازار، به منظور آغاز یابی معاملات فروش این جفت ارزی، محسوب می گردد. با این حال، فعلا با موجودیت سطح مقاومت بلقوه ی ۱.۱۷۷۰ نموداری، رو به رو می باشیم. همچنین با توجه به شکل گیری کندل های نزولی با سایه هایی بلند، با پیدایش فروشنده ی عمده ی این جفت ارزی، در حوالی سطح ۱.۱۸۰۰، مواجه هستیم.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
با توجه به اولویت فعلی معاملات خرید این جفت ارزی و شکست اخیر خط گرایش ۱۳ اکتبر، با اسکان دستور تیک پروفیت، در حوالی سطوح ۱۱۵.۹۰-۱۱۴.۰۰، می توان به اجرای معاملات خرید این جفت ارزی پرداخت.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده
با توجه به استقرار داشتن نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۳۲۲۰ با اولویت فروش این جفت ارزی، رو به رو هستیم و سطح هدفی این معاملات، شامل سطح ۱.۳۰۸۰ نموداری می باشد. تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، یکی از دلایل مبرم اولویت بخشی به معاملات خرید این جفت ارزی بوده و در صورت وخیم بودن داده های در پیش روی شاخص نرخ خرده فروشی و حجم خرده فروشی بریتانیا، با احتمال افزون ادامه یابی این گرایش های کاهشی تا سطح ۱.۳۲۲۰ نیز، برخورد خواهیم نمود.