• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۷.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در حال حاظر،‌ با افزایش های نرخی دلار ایالات متحده، که به مدتی طولانی، انتظارش را می کشیدیم، مواجه می باشیم. شرایط فعلی، اجرای هر گونه از معاملات فروش این واحد ارزی را، منع می نماید. چرا که احتمال ادامه یابی چنین روندی، تا اواخر جلسات معاملاتی آمریکای روز جمعه، بسیار افزون جلوه می نماید. بدین سبب نیز، می بایست به کشف نقاط بحرانی معاملات هر یک از جفت های این واحد ارزی، به صورت جداگانه پرداخت. همچنین خاطر نشانم، که سطوح هدفی معاملات USDX، در حوالی سطوح ۹۵.۷-۹۵.۵ مستقر می باشند.
علاوه بر این، لازم به یاد آوری است، که پیش زمینه ی خبری امروز بازار، به غیر از اخبار ایالات متحده، از حجم چندانی برخوردار نمی باشد. با این حال، می بایست آمادگی اعضای باز به منظور رو یا رویی با اخبار در پیش رو، تنها از اوایل هفته ی آتی را نیز، فراموش ننمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده 
راهبرد دیروزی معاملات این جفت ارزی، شامل فروش این دارایی تا سطح ۱.۱۶۴۰ و در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۷۱۷ نموداری، می بود. در حال حاظر نیز،‌ با عملکرد به موقع و صحیح این سطح هدفی، مواجه گردیده ایم. همچنین لازم به ذکر است، که سطح مورد نظر، با سطح تصحیحات گرایشی ٪۲۳.۶ فیبوناچی، که از نقطه ی شروع گرایش های افزایشی دسامبر سال ۲۰۱۶ یورو ترسیم گردیده نیز، هم سطح می باشد. و سطح ۱.۱۴۰۰ نموداری نیز، با سطح ٪۳۸.۲ این شبکه ی فیبوناچی، هم سطح می باشد. اما در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۱۶۰۰ - می توان به معاملات فروش این جفت ارزی ادامه داد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
حتی با بروز گرایش های افزایشی اخیر دلار ایالات متحده، چگونگی شرایط فعلی تحرکات نرخی واحد ارزی ین ژاپن، چندان روشن نمی باشد. با توجه به عدم بروز واکنش بازار، به تحرکات نرخی در حوالی سطح مقاومت بلقوه ی ۱.۱۴۰۰ نموداری، با احتمال افزون بروز افزایش های نرخی بیشتر این جفت ارزی، در آینده ای نزدیک و تا سطح ۱۱۵.۹۰، مواجه می باشیم. 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده 
سطح پشتیبانی معاملات این جفت ارزی، شامل سطح ۱.۱۳۰۰ می باشد. همراه با نفوذ امکان پذیر نرخ گذاری ها، به این سطح، ادامه یابی کاهش های نرخی GBP/USD را، تا سطح ۱.۳۰۰۰ نیز، شاهد خواهیم شد. 
همچنین یاد آورم، که تا قبل از نفوذ صعودی نرخ گذاری ها، به خط گرایش ماه سپتامبر، با احتمال افزون ادامه یابی کاهش های نرخی این جفت ارزی، تا سطح ۱.۲۹۰۰ نموداری نیز، رو به رو می باشیم. خاطر نشانم، که چنین هدف معاملاتی، به میزان ۲۰۰ نقطه ی نموداری و به منظور اجرای معاملات فروش امروز این جفت ارزی، قابل استفاده نمی باشد. چرا که چنین راهبردی از مقیاس بالایی برخوردار است. با این حال و با توجه به آغاز یابی اخیر گرایش های نزولی این جفت ارزی، می بایست با حساب کلی سطوح پشتیبانی موجود در نمودار، به فروش GBP/USD پرداخت.