• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۳.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

احتمال متخصصین، بر ادامه یابی کاهش های فعلی سطح آمار اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده، در طی نشریات امروز این شاخص می باشد. وضعیت نا مشخص تحرکات نرخی دلار ایالات متحده، که در طی معاملات دیروز شاهدش بودیم، خاتمه یافته و با احتمال بروز افزایش یابی های نرخی این واحد ارزی، در طی معاملات امروز، مواجه می باشیم. 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده
با توجه به عدم تغییر یابی نمایه ی تکنیکی تحرکات این جفت ارزی، تست نمایی استقامتی دوباره ی خط گرایش ۲۷ اکتبر و عدم نفوذ نرخ گذاری ها، به خط مربوطه، به اجرای معاملات آتی، مابین سطوح الگوی پیش تر یافت شده ی (پرچم وارونه)، ادامه می دهیم. اولویت فعلی با فروش این جفت ارزی بوده و راهبرد های معاملاتی نیز، شامل بازگشای معاملات فروش، پس از دست یابی نرخ گذاری ها، به بازه ی مقاومت ۱.۱۷۱۰-۱.۱۷۰۰ می باشد. همچنین خاطر نشانم، که در طی انتشار امروز آمار اشتغال ایالات متحده، با احتمال افزون بروز جهش های نرخی شدید این جفت ارزی نیز، رو به رو می باشیم.
- یکی دیگر از راهبرد های معاملاتی امروز، شامل فروش یورو اتحادیه ی اروپا، به نرخ بازار، با اسکان دستور stop loss، کمی بالاتر از سطح ۱.۱۷۱۰ و اسکان دستور take profit، در حوالی سطح ۱.۱۵۰۰ نموداری می باشد.
- و در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به خط زیرین الگوی اخیرا یافت شده ی (پرچم وارونه)، می توان با بازگشایی پوزیشن معاملاتی این جفت ارزی، از سطح ۱.۱۶۲۰ و اسکان دستور تیک پروفیت، در حوالی ۱.۱۵۰۰ نموداری نیز، به فروش این دارایی پرداخت.
- در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به خط میانگین متحرک نمایی EMA ۲۰۰ روزه، با اسکان دستور تیک پروفیت، در حوالی سطح پشتیبانی ۱.۱۶۱۲ و اسکان دستور stop loss، کمی دورتر از اکسترموم موضعی مندرج در نمودار ۱۵ دقیقه ای EUR/USD، می توان به اجرای معاملات فروش میان روزی این جفت ارزی، پرداخت.

 جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
با توجه به شکل گیری اخیر پیکر بندی کندلی (چکش آویزان) در نمودار ۲۴ ساعته ی این دارایی، در حال حاظر، با دریافت سیگنالی نه چندان معتبر، مبنی بر احتمال بروز انعکاس گرایش نرخ این جفت ارزی، در آینده ای نزدیک، مواجه می باشیم. مسلما تا قبل از تثبیت یابی صحت چنین سناریویی، از طریق شکل گیری کندل بعدی نمودار مورد نظر، به معاملات خرید این جفت ارزی ادامه خواهیم داد. یکی از دلایل امکان پذیر افزایش های اخیر نرخ گذاری های USD/JPY، تحکیم یابی های دلار ایالات متحده، به شمار می آید. در حال حاظر، با اسکان دستور تیک پروفیت در حوالی بازه ی مقاومت ۱۱۵.۹۰-۱۱۵.۰۰، می توان به معاملات خرید این جفت ارزی، ادامه بخشید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
با توجه به شکست اخیر خط گرایش ماه های مارچ و آگوست تحرکات نرخی این جفت ارزی، می توان با ترسیم خط گرایش دیگری (از اکسترموم ماه ژانویه تا مارچ سال جاری)، چگونگی نرخ تحرکات آتی را، دریافت. برخورد نرخ گذاری ها، با خط گرایش جدید تحرکات نرخی، تقریبا در حوالی سطح ۱.۲۹۰۰ به انجام خواهد رسید. بدین سبب نیز، در حال حاظر، نیازی به خریداری و اجرای معاملات خرید این جفت ارزی موجود نمی باشد.