• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۶.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

راهبرد فعلی معاملات را تغییر نمی دهیم، چرا که فعلا با اولویت معاملات فروش این جفت ارزی، رو به رو می باشیم. احتمال دست یابی به زود نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۴۹۰ نموداری نیز، موجود می باشد. با توجه به نمودار هفتگی نرخ گذاری های این جفت ارزی، با انعکاس یابی نرخ این جفت ارزی، فعلا مواجه نمی باشیم. حتی شاخص های نوسان ساز و سیگنال ساز نموداری سیستم تجاری موجود نیز، احتمال ادامه یابی نرخ کاهشی را، در آینده ای نزدیک، تثبیت می نمایند.

به منظور اجرای معاملات میان روز، می بایست تا قبل از باز گرد صعودی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح پشتیبانی ۱.۱۶۰۰ نموداری، صبر نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

پیش زمینه ی خبری ژاپن، در طی هفته ی جاری، بسیار کمرنگ خواهد بود. به همین دلیل نیز، تا دست یابی نرخ گذاری ها به محدوده ی نموداری ۱۱۵.۹۰-۱۱۵.۰۰  و تست استقامتی این محدوده، به دست نرخ گذاری ها، می بایست کمی صبر نمود.

یکی از اخبار های مهم انتشار یافته از ژاپن، شامل تمدید قرارداد میان ایالات متحده با این کشور، به منظور مداخله ی هر چه زودتر، در آزمایش های هسته ای کره ی شمالی بوده، که مبنی بر همکاری نظامی به منظور خنثی سازی خطرات ممکن از سوی دولت کره ی شمالی، می باشد.

بدین شکل نیز، احتمال بروز کاهش های تصحیحاتی نرخ ین ژاپن، به منظور شروع افزایش های بلقوه ی ما بعد، بسیار افزون جلوه می نماید. بدین سبب نیز، با احتمال افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطح ۱۱۶.۰۰ نموداری، مواجه می باشیم.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

از نظر تکنیکی، با اولویت فروش این جفت ارزی، رو به رو می باشیم. خط پشتیبانی این معاملات، شامل خط گرایش ژانویه - مارچ تحرکات نرخی این جفت ارزی، خواهد بود. احتمال برخورد در پیش روی نرخ گذاری ها، با خط گرایش مربوطه، در حوالی سطح ۱.۲۹۰۰ نموداری، به وقوع خواهد پیوست. بدین سبب نیز، فعلا نیازی به خرید عمده ی پوند استرلینگ، نمی باشد. با توجه به گزارش ماهانه ی همه پرسی، از اعضای کنفرانس صنایع بریتانیا، در طی ماه گذشته، با افت سطح شاخص حجم سفارشات صنعتی، پایین تر از میزان حداقل داده های سالیانه ی این شاخص، برخورد نموده ایم. به همین دلیل نیز، احتمال تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی پوند استرلینگ، به میزان نه چندان افزون و در طی معاملات امروز، بسیار افزون جلوه می نماید.