• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۹.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با توجه به راهبرد دیروزی معاملات، با احتمال ادامه یابی افزایش های کما بیش و تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی، به دلیل تضعیف یابی موقت نرخ دلار، مواجه می باشیم. همچنین، بر اثر کمبود پیش زمینه ی خبری امروز، با برتری خریداران یورو و افزایش های نرخی این جفت ارزی، تا سطح ۱.۱۷۰۰ نیز، رو به رو خواهیم گردید.

گزارش ماهانه ی بانک مرکزی اروپا و آمار اقتصادی این منطقه، که به ساعت ۱۰:۰۰GMT، به عرضه خواهند رسید، دلایل اصلی بروز نوسانات نرخی امروز این جفت ارزی، به شمار می آیند. 

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

به راهبرد معاملاتی اوایل هفته، ادامه می دهیم. چرا که احتمال بروز نوسانات نرخی این جفت ارزی، مابین سطوح کانال گرایش های افقی موجود و تا اواخر این هفته، همواره افزون جلوه می نماید. همچنین در حال حاضر، با عدم حظور فروشنده ی عمده ی این جفت ارزی، رو به رو می باشیم و اجرای معاملات عمده ی خرید USD/JPY نیز، در حوالی سطوح ۱۱۳.۷۰ و یا ۱۱۳.۴۵ به وقوع می پیوندد. بدین سبب راهبرد فعلی معاملات، شامل اجرای معامله میان روزی، مابین خطوط کانال گرایش افقی موجود در تایم فریم های این جفت ارزی، می باشد.

با توجه به آمار معاملاتی ۱۲ هفته ای این جفت ارزی، بروز نوسانات نرخی چشمگیر USDJPY، از ساعات ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰ به وقت GMT، به وقوع می پیوندد.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در حال حاظر، با عطف توجه بازرگانان، به تغییر یابی اخیر سیاست گذاری های مالی بریتانیا و چگونگی تأثیر گیری بازار ارز، از بروز این تغییرات، برخورد نموده ایم. با این وجود، عوامل تکنیکی موجود، در نمودار های این جفت ارزی، همواره توان تشخیص دقیق تر تحرکات آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی را، دارا می باشند.

همچنین، در حال حاضر، بروز نوسانات نرخی، میان سطوح بازه ی معاملاتی ۱.۳۳۰۰-۱.۳۰۵۰ نموداری و استقرار یابی نرخ گذاری ها، در حوالی سطح پایینی این کانال افقی، مواجه می باشیم.

علاوه بر این، خط گرایش مارچ-آگوست ۲۰۱۷، هنوز شکافته نشده است. بدین سبب نیز، تا قبل از آغاز یابی افزایش های دوباره ی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، با احتمال افزون افزایش نرخ این جفت ارزی، تا سطح ۱.۳۲۰۰ نموداری، رو به رو می باشیم.