• کابینۀ شخصی

احتمال ادامه یابی رشد دلار ایالات متحده

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

کمیته مجلس نمایندگان کنگره ی پارلمان ایالات متحده، همواره با تأیید نمودن راه کار مربوط، به اصلاحات مالیاتی حزب جمهوری خواه این کشور، باعث امکان پذیر تر جلوه نمودن رشد های آتی نرخ دلار گردیده و به همین دلیل نیز، با احتمال افزایش سطح شاخص دلار ایالات متحده USDX، تا سطوح ۹۵.۸-۹۵.۵ نموداری، رو به رو می باشیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در حال حاظر، با باز گرد نرخی این جفت ارزی، پس از برخورد، با سطح ۱.۱۶۵۰ نموداری، مواجه گردیده ایم. با این وجود، از این نوسان، همچون تست استقامتی دوباره ی الگوی دیرتر کشف شده ی (پرچم وارونه)، نمی توان یاد برد.

همواره یاد آورم، که الگوی مربوطه، از تاریخ ۲۷ اکتبر، تا ۳ نوامبر سال جاری تشکیل یافته و امکان افت های کوتاه مدت و کما بیش نرخی یورو، تا سطوح ۱.۱۷۱۰-۱.۱۶۹۰ نموداری نیز، افزون جلوه می نماید. همچنین خاطر نشانم، که عوامل مهم فعال سازی خریداران این جفت ارزی، می توانند از قبیل گزارش های مطبوعاتی مربوط به برکسیت و یا چگونگی انتخاب نماینده ی جدید سیستم ذخایر فدرال، به شمار آیند. به همین دلیل نیز، می بایست به بررسی بنیادی توجه بیشتری جلب نمود.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

فعلا و تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، به خط گرایش ۶ اکتبر - با احتمال بروز کاهش های بیشتر نرخ USDJPY، حتی تا سطح ۱۱۳.۰۰ نموداری نیز، مواجه می باشیم. به منظور از سر گیری دوباره ی معاملات خرید این جفت ارزی، می بایست تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱۱۳.۸۰ نموداری، صبر نمود. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح مربوطه، می توان با اسکان دستور معاملاتی تیک پروفیت، در حوالی سطح ۱۱۴.۴۰، به خرید این جفت ارزی پرداخت.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در حال حاضر، با کاهش یابی وسعت بازه ی معاملاتی این جفت ارزی، رو به رو می باشیم. همراه با نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۳۰۹۰، می توان به اجرای معاملات فروش GBP/USD، تا سطح ۱.۲۹۰۰ پرداخت. در صورت باز گرد نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح ۱.۳۰۹۰، مندرج در نمودار یک ساعته، با اولویت خرید این جفت ارزی، تا سطح ۱.۳۱۶۰، برخورد خواهیم نمود. همچنین خاطر نشانم، که پیش زمینه ی خبری امروز بریتانیا، بسیار حجیم بوده و در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز، با انتشار داده های مربوط، به تغییرات نرخ سود خالص حساب بازرگانی، حجم تولیدات صنایع کارخانه ای و حجم ساخت و ساز، در سطح بریتانیا، برخورد خواهیم نمود. با توجه به رابطه ی مستقیم انتشارات مربوطه، به ماه سپتامبر سال جاری، تأثیر گیری نرخ گذاری های این جفت ارزی، از داده های در پیش رو، تنها تا اواخر این روز معاملاتی، ادامه خواهد یافت.