• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۲.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با توجه به کمرنگ بودن پیش زمینه ی خبری امروز اروپا، تحرکات این جفت ارزی، تنها به چگونگی تغییرات شرایط سیاسی و اقتصادی ایالات متحده، وابسته خواهند بود. همچنین به موازای شرایط نا معلوم نخست وزیر آلمان، به دلیل انتخابات در پیش رو، با تحت فشار قرار گرفتن واحد ارزی یورو، مواجه می باشیم. هرچند که این مسئله سبب افت یورو نخواهد گردید، چرا که احتمال جایگزینی نخست وزیر آلمان، همواره در رسانه های گوناگون جهان به عرضه رسیده است.

تا به کنون با عبور نرخ گذاری ها، از بازه ی دیر تر یاد شده ی (۱.۱۶۸۰-۱.۱۷۰۰) مواجه نبوده ایم. به همین دلیل نیز بروز ریسک ترفیع یابی نوسانات، تا سطح ۱.۱۷۰۰ نموداری و تا اواخر هفته همواره امکان پذیر، جلوه می نماید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

چگونگی نرخ تحرکات این جفت ارزی نیز، تنها از تغییرات شرایط سیاسی و اقتصادی ایالات متحده سرچشمه خواهد گرفت. با این وجود و با توجه به تعطیلات بانکی فردای ایالات متحده، که به موازای جشن روز شکر گذاری به وقوع خواهد پیوست، می توان با مانور های شدید واحد ارزی ین ژاپن، پس از اتمام جلسات معاملاتی آمریکا، برخورد نمود. هرچند که، بازگشایی معاملات تا قبل از شروع تعطیلات، چندان معقولانه به نظر نمی رسد. به همین دلیل نیز، از بازگشایی زود هنگام معاملات این جفت ارزی، می بایست فعلا اجتناب ورزید.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

نمایه ی نموداری تحرکات این جفت ارزی، به منظور اجرای معاملات فروش بسیار جالب، به نظر می رسد و تا قبل از ناپدید گردیدن وا گرایی موجود میان خطوط شاخص نوسان گر و بردار نرخ گذاری ها، می توان  با اسکان دستور stop-loss، در حوالی سطح ۱.۳۳۰۰ نموداری، به اجرای معاملات فروش این جفت ارزی پرداخت. سطح هدفی این معاملات نیز، شامل پشتیبانی ۱.۳۱۰۰ می باشد.

 

جفت ارزی دلار استرالیا و دلار ایالات متحده

با توجه به نمودار ۲۴ ساعته ی این جفت ارزی، با شکل گیری پیکر بندی کندلی معکوس، مواجه می باشیم. از سویی دیگر، می بایست به یاد داشت، که کمی پایین تر و در حوالی بازه ی ۰.۷۵۰۰-۰.۷۴۵۰ نموداری نیز، با استقرار سطح پشتیبانی بلقوه تری مواجه می باشیم. این سطح پشتیبانی، از گرایش سال ۲۰۱۵ سرچشمه می گیرد. به همین دلیل نیز، به موازای شروع دوره های فعال سازی سفته بازان، می توان با بروز افت نرخ گذاری ها، تا سطوح یاد شده، رو به رو شد.

 

در صورت بازگشایی معاملات خرید، می بایست دستور معاملاتی stop-loss را، کمی پایین تر از سطح ۰.۷۴۵۰ نموداری، استقرار داد. و در صورتی که، با افزایش نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ماکسیموم معاملات دیروز، مواجه نگردیم، می توان به معاملات فروش دیرتر گشوده شده ی این جفت ارزی نیز، ادامه بخشید.