• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۳.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به پیش زمینه ی خبری اندک امروز، با کاهش سطح فعالیت های معاملاتی واحد های ارزی مواجه خواهیم شد. همچنین در حال حاضر، با همه گیره شدن فروش واحد ارزی دلار ایالات متحده برخورد نموده ایم. چرا که، از نظر ما، به دلیل نزدیک شدن تعطیلات بانکی، سرمایه گذاران به معاملات باز فروش خود خاتمه می دهند و بدین سبب نیز، با بروز افت تصحیحاتی دلار، رو به رو گردیده ایم.

 

 با توجه به نمودار نرخی شاخص دلار ایالات متحده، با افت ٪۰.۷۸ نرخ USDX، مواجه می باشیم.

نمایه ی تکنیکی تحرکات نرخی نمودار این واحد ارزی، همواره وخیم تر جلوه می نماید. چرا که در طی اجرای معاملات دیروز دلار، با شکست خط پشتیبانی گرایش های افزایشی ۸ سپتامبر، رو به رو گردیده ایم. در صورت عدم تحکیم یابی نرخ این شاخص، بالا تر از بازه ی ۹۳.۰۰-۹۲.۷۰ نموداری، ادامه یابی افت آتی و فروش این واحد ارزی، تا سطح مینیموم موضعی ماه سپتامبر (۹۱.۱۰) نیز، امکان پذیر جلوه خواهد نمود.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نمایه ی تکنیکی تحرکات نرخی این جفت ارزی، برای تشخیص چگونگی گرایش های آتی بسیار دشوار و مبهم بوده، چرا که از سویی، به موازای عدم نفوذ نرخ گذاری ها، به بازه ی ۱.۱۷۰۰-۱.۱۶۸۰ نموداری - با اتمام معاملات فروش (افزایش ما بعد این جفت ارزی تا سطح ۱.۱۸۸۰) و از سویی دیگر، با باز گرد نمودار نرخی، پس از اصابت با سطح ۱.۱۸۴۰، رو به رو می باشیم. چرا که با توجه به تحرکات خطوط شاخص نوسان گر Stochastic و RSI، مندرج در تایم فریم ۴ ساعته ی این جفت ارزی - با شکل گیری وا گرایی میان بردار نرخ گذاری ها و خطوط این دو شاخص نوسان گر، برخورد نموده ایم. در صورت لزوم بازگشایی معاملات فروش، می بایست با اسکان دستور معاملاتی تیک پروفیت، در حوالی بازه ی ۱.۱۷۹۰-۱.۱۸۰۰ نموداری، به اجرای این معاملات خاتمه بخشید. در چهار چوب تایم فریم سیستم تجاری ۱۵ دقیقه ای، می بایست از اجرای معاملات خرید اجتناب ورزید.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در حال حاظر و به دلیل افت های تصحیحاتی دلار ایالات متحده، با تضعیف نرخی این جفت ارزی نیز، برخورد نموده ایم. به همین دلیل نیز، بی تأثیر بودن پیش زمینه ی خبری ژاپن، همواره آشکار می باشد. پشتیبانی بلقوه ی معاملات امروز نیز، در حوالی سطح ۱۱۰.۰۴ نموداری، استقرار دارد.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

هم اکنون، با دست یابی نرخ گذاری های پوند استرلینگ، به مرز بالایی کانال گرایش های افقی ماه سپتامبر این جفت ارزی (۱.۳۳۰۰)، مواجه می باشیم. کانال گرایشی مورد نظر، شامل سطوح ۱.۳۰۶۰-۱.۳۱۰۰ نموداری می باشد. با توجه به افت های فعلی نرخ دلار، اجرای معاملات فروش این واحد ارزی تا سطح ۱.۳۱۰۰، همواره نا معقولانه جلوه خواهد نمود.

با توجه به اتمام معاملات دیروز این جفت ارزی، در حوالی ماکسیموم موضعی تایم فریم ۲۴ ساعته، احتمال بروز انعکاس های نزولی آتی گرایش های نرخی، بسیار ناچیز، به شمار می آید. بدین سبب نیز، با احتمال افزون تحکیم یابی های آتی، در حوالی بازه ی ۱.۳۲۸۰-۱.۳۳۳۰-۱.۳۳۰۰ نموداری، و بروز رشد های مابعد نرخ این جفت ارزی، مواجه می باشیم.