• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۸.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

بر اثر آمار دیروز وزارت بازرگانی ایالات متحده، در رابطه با رشد حجم فروش مسکن به میزان ٪۶.۲ (تا سطح ۶۸۵ هزار ساختمان)، که به عنوان بالا ترین سطح این شاخص، از اکتبر سال ۲۰۰۷ به شمار می آید، با تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار این کشور برخورد نموده ایم. با این وجود و با توجه به انتخابات ۳۰ نوامبر سنای ایالات متحده، به منظور تنظیم امور مالیاتی، احتمال تصحیحاتی بودن این افزایش نرخی، بسیار افزون جلوه می نماید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در حال حاضر، با اجرای معاملات، در محدوده ی کانال گرایش های افقی ۷ اکتبر، مواجه می باشیم. همچنین با توجه به نفوذ صعودی نرخ گذاری ها، به محدوده ی ابر های ایچیموکو، در نمودار ۲۴ ساعته، با عدم وجود سیگنال های تجاری فروش این جفت ارزی، مواجه می باشیم.

همچنین می بایست در انتظار انتشار داده های ماه اکتبر حجم وام دهی به اشخاص خصوصی نیز، بنشست. این آمار به ساعت ۰۹:۰۰ به وقت گرینویچ به عرضه خواهند رسید. با توجه به افزایش دو ماه اخیر این شاخص، تا سطوح ماکسیموم ممکن، از سال ۲۰۰۷ - در صورت منفی رقم خوردن آمار این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، احتمال کاهش یابی تصحیحاتی نرخ EUR/USD، افزایش خواهد یافت.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

ادامه یابی گرایش های کلی و کاهشی نرخ این جفت ارزی، بدون بروز هیچ گونه از علایم انعکاس آتی جهت گیری ها، به عنوان سیگنالی به منظور ادامه بخشیدن به معاملات فروش USD/JPY، به حساب می آید.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به مینیموم موضعی کانال گرایشی ۷ نوامبر، و یا انعکاس تصحیحاتی صعودی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطوح پشتیبانی، انعکاس نزولی پس از برخورد با سطوح مقاومت تایم فریم ساعتی - می توان به بازگشایی معاملات فروش این جفت ارزی پرداخت.

همچنین یکی از مهمترین سطوح مقاومت معاملات فعلی، شامل سطح ۱۱۲.۰۰بوده، که همچون سطح ۱۱۴.۴۵، می تواند منجر به انعکاس تصحیحاتی نرخ گذاری ها، گردد.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

همواره با افزایش یابی سطح ریسک ادامه بخشی به معاملات خرید این جفت ارزی، برخورد نموده ایم. همچنین سطح مقاومت ۱.۳۳۳۰ نیز، بسیار بلقوه جلوه می نماید. چرا که در طی چهار روز معاملاتی اخیر، با عدم شکست این سطح نیز، مواجه گردیده ایم. بدین سبب نیز، می توان از این سطح به عنوان مقاومت معاملات میان روزی استفاده نمود. در صورت انعکاس نزولی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با این سطح به فروش این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۳۳۸۰-۱.۳۳۶۰ نموداری، می پردازیم. چرا که با توجه به شکل گیری کندل معکوس دیروزی، در نمودار ۲۴ ساعته ی GBP/USD، احتمال بروز انعکاس های نرخی تصحیحاتی اما عمیق تر، بسیار افزون جلوه می نمایند. به موازای تحکیم یابی دلار ایالات متحده، نرخ این جفت ارزی تا سطح مینیموم ۱.۳۲۰۰ افت خواهد نمود.