• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۸.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

همواره با نوسان سازی نرخ گذاری های این جفت ارزی، در چهار چوب پرتو های یاد شده ی فیوناچی، مندرج در نمودار روزانه و ترسیم گردیده از مینیموم ژانویه تا ماکسیموم سپتامبر ۲۰۱۷، مواجه می باشیم. در صورت خروج نرخ گذاری ها، از محدوده ی پرتوی اول و نفوذ نزولی به پرتوی دوم فیبوناچی، احتمال ادامه یابی افت های نرخی شاخص EUR/USD، تا سطح ۱.۱۶۰۰ نموداری، افزایش خواهد یافت.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

هنوز با تغییر یابی گرایش های کلی نرخ گذاری های این جفت ارزی برخورد ننموده ایم. معاملات خرید نیز از اولویت برخوردار می باشد. چرا که دست یابی به زود نرخ گذاری ها، به سطوح ۱۱۴.۷۵-۱۱۴.۰۰ بسیار افزون جلوه می نماید.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

در پی شکست اخیر خط گرایش های کاهشی سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ این جفت ارزی، سقوط شاخص GBP/USD به سمت سطح ۱.۳۳۳۵ نموداری، همچون تست استقامتی دوباره ی این خط گرایشی جلوه می نماید. اجرای معاملات فروش میان روزی نیز از اولویت برخوردار بوده اند و کمی دیرتر نیز، با فعال سازی خریداران رو به رو گردیدیم.

امروز نیز، به عنوان یکی از پر نوسان ترین روز های تحرکات نرخی این جفت ارزی به شمار می آید. چرا که از ساعت ۰۹:۳۰ به وقت گرینویچ، در انتظار نشر داده های ماه اکتبر حجم تولیدات صنعتی، سود خالص حساب بازرگانی و نرخ تورم پیش بینی شده ی بریتانیا، خواهیم بنشست. بدین سبک نیز، به موازای بلقوه جلوه نمودن تأثیرات در پیش روی هر یک از انتشارات یاد شده، احتمال دستیابی دوباره ی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۳۳۰۰ نموداری، افزایش خواهد یافت. 

با این وجود در صورت افزایش دوباره ی نرخ گذاری های GBP/USD، به ماکسیموم موضعی اخیر- می بایست به یاد داشت، که کمی دیرتر و در طی انتشار آمار اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده، به ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ، می توان با دگرگونی شدید گرایش های نرخی کلی این جفت ارزی برخورد نمود.

پس از انتشار آمار یاد شده نیز، می توان به بازگشایی معاملات با توجه به چگونگی جهت گیری های آتی نرخ دلار ایالات متحده، پرداخت. چرا که در حال حاضر، با تحکیمات نرخی شاخص دلار ایالات متحده USDX، مواجه می باشیم.