• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۱.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

همراه با آغاز این هفته ی معاملاتی، نرخ شاخص دلار ایالات متحده، به میزان ٪۰.۶ کاهش یافته است. پیش زمینه ی در پیش رو نیز، شامل نتایج تنظیمات نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال بوده، که به تاریخ ۱۳ دسامبر و در طی روز چهارشنبه به عرضه خواهد رسید. همچنین، با بازگشت نزولی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح ۹۴.۰۰ نموداری، که با محدوده ی تصحیحاتی ٪۲۳.۶ شبکه ی فیبوناچی هم سطح می باشد نیز، برخورد نموده ایم. شبکه ی مربوطه، از طریق متصل نمودن ماکسیموم و مینیموم آخرین ضربان افولی نرخ گذاری های این جفت ارزی، ترسیم گردیده است. با توجه به احتمال افزایش در پیش روی نرخ بهره، به میزان ٪۹۰.۲، تمرکز اکثریت بازرگانان، به چگونگی پیش بینی های آتی اقتصاد دانان، در رابطه با تغییرات نرخ تورم و رشد اقتصادی ایالات متحده، معطوف خواهد گردید.

افت دلار ایالات متحده، تا قبل از اتمام روز چهار شنبه، چندان امکان پذیر، به نظر نمی رسد.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با توجه به کمرنگ بودن پیش زمینه ی خبری امروز، تنها در پی نشر داده های  شاخص تغییرات حجم خرده فروشی ایتالیا، به وقت ۰۹:۰۰GMT، با افزایش نرخ نوسانات این جفت ارزی مواجه خواهیم شد.

به منظور اجرای معاملات میان روزی این جفت ارزی، می توان در پی انعکاس نزولی نرخ گذاری ها، از سطوح مقاومت ۱.۱۸۰۹-۱.۱۷۹۰ نموداری، مندرج در نمودار ۱۵ دقیقه ای، به فروش EUR/USD، تا سطح پشتیبانی ۱.۱۷۶۵ پرداخت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

 بازه ی پشتیبانی ۱۱۳.۸۰-۱۱۳.۵۰،  از اواخر ماه اکتبر تا اوایل ماه نوامبر سال جاری، استقامت بلقوه ای را، از خود جلوه نموده، که همراه با نفوذ نرخ گذاری ها، بالا تر از این سطح، با دستیابی نرخ گذاری ها، تا ماکسیموم موضعی نوامبر (۱۱۴.۷۴)  خاتمه خواهد یافت. تا اواخر روز چهارشنبه نیز، با نوسان سازی این جفت ارزی، میان سطوح ۱۱۳.۸۰-۱۱۳.۰۵ نموداری، مواجه خواهیم شد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

دیوید دیویس، وزیر امور برکسیت بریتانیا، امروز اعلام نمود، که قرار داد نامه ی مرز بندی ایرلند، اجرایی نمی باشد. چنین امری سبب اغتشاش عمومی در ایرلند گردیده و با توجه به بروز اختلافات اخیر، میان اعضای حزب کارگر بریتانیا، با نوسان سازی نرخی بلقوه ی پوند، در آینده ای نزدیک رو به رو خواهیم گردید.

چگونگی تحرکات گرایشی در پیش روی این جفت ارزی، مبهم می باشد.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

از نظر تکنیکی، به اجرای راهبرد هفته ی پیش می پردازیم: احتمال ادامه یابی تحرکات نرخی، تا سطوح ۱۳۸.۰۰-۱۳۵.۰۰ نموداری، بسیار افزون جلوه می نماید.