• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۲.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

راهبرد معاملاتی دیروزی بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح ۱.۱۸۰۹ نموداری، همواره به حقیقت پیوست. در طی انتشار امروز آمار ماه دسامبر تمایلات اقتصادی ZEW، احتمال ادامه یابی افزایش های آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی را، تا سطح ۱.۱۷۹۵ نموداری، افزایش خواهد یافت. تا به کنون نیز، با نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۷۵۶ برخورد نموده ایم. همچنین تا قبل از نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، با سطح ۱.۱۷۵۶ نموداری، به اجرای معاملات، مابین کانال گرایش های افقی موجود، در نمودار۱۵ دقیقه ای، خواهیم پرداخت. سطح مقاومت شامل ۱.۱۷۹۵ و سطوح پشتیبانی، شامل ۱.۱۷۳۹-۱.۱۷۵۶ می باشند.

از بعد تحلیلات بنیادی، می بایست تا روز چهار شنبه، صبر نمود. چرا که در پی انتشارات آماری روز چهار شنبه، با خروج نرخ گذاری ها، از محدوده ی ۱.۱۸۲۰-۱.۱۷۲۰ نموداری، مواجه خواهیم شد. با در نظر گیری تایم فریم های ماهانه و هفتگی، هنوز با پیدایش سیگنال های لازم، به منظور اجرای معاملات، مواجه نمی باشیم. به همین دلیل نیز، می توان فعلا به اجرای معاملات میان روزی پرداخت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

فعلا با بازگشت نرخ گذاری ها، برخورد ننموده ایم. احتمال دست یابی نرخ گذاری ها نیز، به سطح ۱۱۴.۳۰ نموداری، بسیار افزون جلوه می نماید. به موازای بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح ۱۱۳.۲۵ (مینیموم موضعی معاملات دیروز) نیز، می توان به خرید این جفت ارزی پرداخت. بدین معنی، که به منظور اسکان دستور stop-loss، می بایست فعلا در انتظار شکل گیری پیکر بندی کندلی معکوس، در نمودار های ساعتی و چهار ساعته ی این جفت ارزی بود. تنها پس از شکل گیری این کندل ها، می توان به بازگشایی دیگر معاملات خرید این جفت ارزی پرداخت. فعلا می توان به معاملات باز خرید موجود، اتمام بخشید.

افزایش در پیش روی شاخص تمایلات اقتصادی ژاپن، در طی انتشارات آتی، می تواند منجر به تضعیف یابی کما بیش دلار ایالات متحده، تا قبل از همه گیری شدن خرید این واحد ارزی گردد.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

در حال حاضر، پوند استرلینگ سست بوده و با عدم فعال بودن خریداران این جفت ارزی، مواجه می باشیم. در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱.۳۳۴۰ نموداری نیز، می توان به فروش این جفت ارزی، تا سطح ۱.۳۲۳۰، ادامه بخشید. با این وجود، بازگشایی معاملات فروش، به نرخ فعلی نیز، چندان مطمئن به نظر نمی رسد. چرا که شاخص های نوسان ساز مندرج در نمودار های میان روزی، همواره به محدوده ی اشباع فروش این جفت ارزی وارد شده اند. بدین سبب نیز، با احتمال بروز انعکاس های نرخی صعودی، در طی معاملات امروز این جفت ارزی و در محدوده ی ۱.۳۳۹۰ نموداری، مواجه می باشیم. در پی این افزایش نیز، احتمال بروز افت های شدید مابعد، افزایش خواهد یافت.

در پی انتشار داده های ماه نوامبر تغییرات شاخص بهای مصرف کننده و بهای شاخص قیمت خرید بریتانیا، به ساعت ۰۹:۳۰ به وقت گرینویچ، احتمال نوسان سازی نرخ این جفت ارزی، به اندازه ی دو کندل ۱۵ دقیقه ای، افزایش خواهد یافت. بدین معنی، که با افزایش نرخ نوسانات مواجه خواهیم شد.

سطوح پشتیبانی شامل ۱.۳۲۷۹-۱.۳۳۲۴ و مقاومت، شامل ۱.۳۳۹۸-۱.۳۳۹۶-۱.۳۳۵۶ نموداری خواهند بود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

نمایه ی تکنیکی معاملات، تغییری نیافته اند. با احتمال دست یابی نرخ گذاری ها، به سطوح ۱۳۸.۰۰-۱۳۵.۰۰ نموداری، مواجه می باشیم.