• کابینۀ شخصی

بررسی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۴.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

بر اثر تضعیف دیروز دلار ایالات متحده، با افزایش موقت یورو، همانند دیگر واحد های ارزی، مواجه گردیده ایم. سرنوشت گرایش های آتی این جفت ارزی نیز، به چگونگی نتایج آتی تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا، بستگی خواهد داشت. هم اکنون و از نظر تکنیکی، با بروز وا گرایی، میان بردار نرخ گذاری ها و خطوط شاخص نوسان گر موجود، در نمودار ۴ ساعته ی این جفت ارزی، برخورد نموده ایم. همچنین با شکل گیری سطوح مقاومت ۱.۱۹۰۰-۱.۱۸۹۰، در حوالی خط گرایش ۲۷ نوامبر نیز، مواجه گردیده ایم. با توجه به عدم ورود خطوط شاخص نوسان گر، به محدوده ی اشباع فروش، می بایست فعلا از بازگشایی معاملات فروش این جفت ارزی اجتناب ورزید.

همواره می توان به اجرای معاملات خرید، به نرخ بازار و تا سطوح ۱.۱۹۰۰-۱.۱۸۹۰ نموداری پرداخت. به منظور فروش این جفت ارزی نیز می توان، از سطوح ۱.۱۹۰۰-۱.۱۸۹۰ نموداری آغاز به معامله نموده و تنها در صورت شکل گیری کندل معکوس، در نمودار ساعتی، تا سطح ۱.۱۸۰۰ به فروش این جفت ارزی ادامه بخشید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

همواره با افزایش دوباره ی نرخ گذاری های این جفت ارزی، پس از کاهش های ماقبل اش، که به دلیل کاهش نرخ دلار رخ داده بود، مواجه گردیده ایم. بازه ی مهم پشتیبانی امروز معاملات نیز، شامل سطوح ۱۱۲.۲۰-۱۱۲.۰۰ می باشد. با این وجود و با توجه به ابهامات فعلی، زمان دستیابی نرخ گذاری ها، با این سطح چندان معلوم به نظر نمی رسد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در حال حاضر، چگونگی نتایج نشست های برکسیت، به عنوان مهم ترین عوامل تغییرات نرخ پوند به شمار می آیند. علاوه بر این، در طی معاملات روز پنج شنبه و در طی به عرضه رسیدن نتایج تنظیمات نرخ بهره به دست سران بانک انگلستان، با افزایش نرخ نوسانات این جفت ارزی برخورد خواهیم نمود. بر اثر افت دیروزی نرخ گذاری های  دلار ایالات متحده، که در طی انتشار گزارش مربوط به نشست سران سیستم ذخایر فدرال، به وقوع پیوسته بود، نرخ پوند تحکیم یافت. با این وجود و با توجه به احتمالات موجود، در رابطه با عدم تغییر یابی سیاست گذاری های مالی این کشور، می توان با فعال سازی فروشندگان این جفت ارزی، برخورد نمود.

در پی نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۳۴۶۰ نموداری، با افزایش های آتی، تا سطح ۱.۳۹۰۰ برخورد خواهیم نمود. اما انعکاس نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح ۱.۳۴۶۰ (شکل گیری کندل های معکوس، نه تنها در نمودار های ۱۵ دقیقه ای، بلکه در نمودار های ساعتی و ۴ ساعته نیز)، می توانند منجر به کاهش نرخ گذاری ها تا سطح ۱.۳۳۵۰ نموداری گردند. به موازای نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۳۳۵۰ نیز، با ادامه یابی این افت ها، تا سطح ۱.۳۲۲۰ نموداری برخورد خواهیم نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

در نمودار ۲۴ ساعته، با بروز نوسانات، در میان بازه ی کانالی از گرایش های افقی، مواجه می باشیم. همچنین با شکل گیری کندل های انعکاسی نیز، فعلا برخوردی ننموده ایم. با توجه به تحکیمات نرخی، بالا تر از خط گرایش های افزایشی ۲۲ نوامبر، می توان به خرید این جفت ارزی پرداخت. در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح ۱۳۲.۸۰ نموداری، با ادامه یابی نوسانات، مابین سطوح کانال گرایش های افقی ۱۳۴.۳۰-۱۳۱.۸۰، رو به رو خواهیم شد. افزایش های تصحیحاتی آتی نرخ گذاری ها نیز، تا سطوح مقاومت ۱۳۸.۰۰-۱۳۵.۰۰ نموداری، بسیار امکان پذیر جلوه می نمایند.