• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۸.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با وجود دست یابی اخیر نرخ گذاری ها، به سطوح ۱.۱۹۳۰-۱.۱۹۰۰ نموداری - با انعکاس نزولی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح ۱.۱۹۳۰، مواجه نگردیده ایم. به منظور کشف نقطه ی تغییر دهنده ی گرایش ها در نمودار این جفت ارزی، می توان از پرتوی فیبوناچی، که از نقطه ی شروع گرایش های افزایشی نوامبر، تا سطح ماکسیموم موضعی ۱.۱۹۵۰ نموداری ترسیم گردیده است، استفاده نمود. با توجه به افت های فعلی شاخص دلار ایالات متحده تا سطح ۹۲.۵۰، افزایش مداوم نرخ گذاری های EURUSD، در آینده ای نزدیک بسیار مبرم جلوه خواهد نمود.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

رشد اخیر سطح داده های ماه نوامبر حوزه ی ساخت و ساز، حجم خرده فروشی، حجم تولیدات صنعتی ماه آتی  ایالات متحده و همچنین افت های فعلی شاخص دلار، منجر به افت شدید و اخیرا شکل گرفته ی USDJPY گردیده است.

نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به خط گرایش های افزایشی نوامبر - دسامبر این جفت ارزی، که از طریق خط میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی EMA نمودار چهار ساعته ی USDJPY پشتیبانی می گردد - با تست استقامتی دوباره ی سطح ۱۱۲.۰۰ نموداری، تا آخر این هفته، همراه خواهند بود. بازگشت صعودی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطوح ۱۱۲.۶۰-۱۱۲.۴۰ نموداری نیز، می تواند با موجی از افزایش های دوباره ی نرخ این جفت ارزی، همراه گردد. با توجه به نمایه ی تکنیکی تحرکات نرخی، از بازگشایی معاملات میان مدت، تا قبل از اتمام یابی جلسات معاملاتی ماه جاری، اجتناب می ورزیم. در حال حاضر، می توان از تست های استقامتی امروز و فردای خط EMA-200، استفاده ی بهینه نمود. بدین سبک، که به دنبال انعکاس صعودی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با این خط - می توان به خرید این جفت ارزی به میزان ۲۰-۳۰ نقطه ی نموداری پرداخت. نفوذ نزولی این خط نیز، می تواند با ادامه یابی افت ها، تا سطح پشتیبانی ۱۱۲.۰۰ همراه گردد.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

دلار در حال افت بوده و پیش زمینه خبری پوند استرلینگ، بسیار کمرنگ می باشد. از نظر تکنیکی، اولویت معاملاتی با خرید این جفت ارزی، تا سطح ۱.۳۵۰۰ نموداری، خواهد بود. سطح مربوطه، به عنوان ماکسیموم موضعی ۳۰ نوامبر به حساب می آید.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

در نمودار چهار ساعته ی این جفت ارزی، با بروز وا گرایی مابین خطوط شاخص نوسان گر -RSI۱۴، مواجه می باشیم. چنین امری، احتمال بروز افت های تصحیحاتی نرخ گذاری ها را، در آینده ای نزدیک افزایش می دهد. با توجه به عدم مشخص بودن شرایط فعلی گرایش های ین ژاپن، تنها در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ماکسیموم موضعی ۱۳۵.۰۰، می بایست به خرید

EUR/JPY پرداخت. چرا که احتمال چنین نفوذی و رشد آتی نرخ این شاخص تا سطح ۱۳۹.۰۰ نموداری، با توجه به نمایه ی تکنیکی گرایش های ۱۷ سال پیش، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید.

پس از توقف افت های کنونی، بازگشت صعودی مابعد نرخ گذاری ها و شکل گیری کندل افزایشی، در نمودار های یک ساعته و چهار ساعته، به موازات پیدایش سیگنال خرید، در نمودار شاخص نوسان گر نیز، می توان به بازگشایی معاملات خرید این جفت ارزی، پرداخت.