• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۹.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به کاهش سطح فعالیت های معاملاتی خریداران دلار ایالات متحده در آستانه ی سال نو میلادی، با افت نرخی شاخص USDX برخورد خواهیم نمود. فعال سازی خریداران این واحد ارزی، در حوالی سطوح ۹۱.۳۰-۹۱.۱۰ نموداری، افزون تر، جلوه می نماید. با وجود جهت معین گرایش های سالانه ی نرخ این واحد ارزی، بروز کاهش های دوباره ی شاخص دلار، به سوی این سطوح، با افزایش های قابل توجه ما بعد USDX، همراه خواهد گردید. همچنین بررسی علت بروز چنین بازتابی، بسیار مهم بوده، چرا که این انعکاس نرخی می تواند بر اثر تغییر کوتاه مدت تمایلات بازار و یا حتی به دلیل انتشار آمار تکان دهنده و مهم اقتصادی، صورت گیرد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با وجود کند تر شدن نرخ افزایشی این جفت ارزی، دلیلی بر بروز انعکاس گرایشی EUR/USD، موجود نمی باشد. در طی اجرای معاملات میان روزی امروز، احتمال بروز کاهش های تصحیحاتی تا سطوح ۱.۱۹۲۸-۱.۱۹۵۰ نموداری، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. با توجه به نهایی بودن معاملات امروز، با بسته شدن کندل سالانه ی معاملات این جفت ارزی نیز، مواجه خواهیم شد. بدین سبب نیز، احتمال مداوم جلوه نمودن فعالیت های امروز خریداران و افزایش منحصر به فرد نرخ EUR/USD بدون بروز کاهش های تصحیحاتی، در طی معاملات امروز چندان میسر، جلوه نخواهد نمود.

با توجه به استقرار نرخ گذاری ها، در حوالی سطح ماکسیموم موضعی ماه نوامبر این جفت ارزی، می توان به اجرای معاملات فروش EUR/USD پرداخت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

احتمال بازتاب صعودی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با محدوده ی پشتیبانی خط  زیرین کانال گرایشی نوامبر - دسامبر، که هم سطح با خط میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی ЕМА نیز می باشد، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. سقوط فعلی نرخ دلار ایالات متحده، به عنوان مانعی از رشد های آتی نرخ USD/JPY، به شمار می آید. با این حال، در نظر داشته باشید، که به منظور شکست پشتیبانی های بلقوه، دلایل بلقوه تری لازم می باشد. چرا که هنوز، سیگنال تجاری مطمئنی، مبنی بر لزوم فروش این جفت ارزی را، دریافت ننموده ایم. بدین سبب نیز، احتمال انجام گیری معاملات امروزی، در بتن باریک بازار فعلی، که از نوسانات ناچیزی برخوردار می باشد - مابین بازه ی ۱۱۲.۷۰-۱۱۲.۶۰ نموداری، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. از سویی دیگر نیز، احتمال افزایش نرخ این جفت ارزی، تا سطح ۱۱۳.۰۰ و در پی کاهشی تصحیحاتی نیز، افزون خواهد بود.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

در حال حاضر می توان، به اجرای معاملات خرید این جفت ارزی، تا سطح ۱.۳۵۰۰ نموداری، ادامه بخشید. سطح مربوطه، شامل ماکسیموم موضعی معاملات ۳۰ نوامبر می باشد.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

با وجود عدم موجود بودن سیگنال های تجاری خرید این جفت ارزی، با مبهم بودن نقطه ی ورود به معاملات فروش EUR/JPY نیز، مواجه می باشیم. وا گرایی موجود میان خطوط نوسان گر RSI و بردار نرخ گذاری ها نیز، منجر به انعکاس یابی گرایش های میان مدت نگردیده. به همین دلیل نیز، ادامه یابی رشد های نرخی آتی این جفت ارزی، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید. همچنین در حال حاضر،

با کاهش نرخ فعالیت های معاملاتی خریداران نیز، مواجه می باشیم. چرا که کندل های شکل گرفته در نمودار های ساعتی، ۴ ساعته و همچنین ۲۴ ساعته ی EUR/JPY، دارای سایه های بسیار بلندی از سمت بالا بوده اند، که نمایانگر افزایش احتمالات مبنی بر افت های در پیش روی نرخ این جفت ارزی می باشد.

با این حال، شکل گیری افزایش های مداوم و کما بیش نرخ EUR/JPY، بدون بروز کاهش های تصحیحاتی چشمگیر، در آینده ای نزدیک نیز، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. بروز فواصل میان کندلی افزایشی در نمودار نرخ گذاری های این جفت ارزی، همراه با شروع معاملات سال ۲۰۱۸، امکان پذیر خواهد بود. چرا که، خریداران، تنها بدین شکل می توانند از بروز کاهش تصحیحاتی نرخ، قبل از افزایش های ما بعدش، جلوگیری نمایند.

فعلا به اجرای معاملات خرید این جفت ارزی، تا محدوده ی مرکزی کانال گرایش های افزایشی بلند مدت EUR/JPY، می پردازیم. انتخاب سطح ۱۳۹.۰۰ نیز، به عنوان تیک پروفیت پوزیشن های خرید، بسیار مطلوب خواهد بود.