• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۹.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، با تضعیف یابی دیگر واحد های ارزی، همراه خواهد بود. پیش زمینه ی خبری امروز ایالات متحده، توان ایجاد تغییرات، در روند موجود را نخواهد داشت. اما بیانیه ی اخیر دادستان رابرت میولر، در روزنامه ی Washington Post، در رابطه با مصاحبه ی به زود ایشان با دونالد ترامپ، تحرکات نرخی دلار را تحت فشار قرار خواهد داد. چرا که عنوان این مصاحبه - چگونگی توطئه ی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، خواهد بود. چنین امری با همه گیره شدن فروش دلار ایالات متحده در طی معاملات نیمه ی دوم روز، همراه خواهد گردید. همچنین با توجه به بیانیه ی اخیر معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در رابطه با عدم هموار گردیدن روابط میان این کشور با کره ی شمالی، تا قبل از ایست پروژه ی اتمی کره نیز، توان سست تر نمودن نرخ دلار را، به همراه خواهد داشت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

سطح پشتیبانی معاملات امروز این جفت ارزی، شامل سطح ۱.۱۹۴۰ نموداری می باشد. همچنین پیکربندی کندلی (ستاره ی ثاقب)، که در طی معاملات هفته ی گذشته شکل گرفته است، گویای اولویت فعلی معاملات فروش این جفت ارزی، می باشد. شاخص نوسان گر stochastic، مندرج در نمودار ۲۴ ساعته ی این جفت ارزی نیز، نمایان گر اولویت فعلی معاملات فروش می باشد. با توجه به گرفتار بودن تحرکات نرخی این جفت ارزی، در کانالی از گرایش های افقی و در طی اجرای معاملات آگوست - ژانویه، شاخص های نوسان گر، از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. با توجه با معکوس بودن تحرکات تصحیحاتی اولیه ی نرخ گذاری ها، پس از دریافت سیگنال تجاری از شاخص های نوسان گر، بازتاب صعودی (تصحیحاتی) نرخ، پس از برخورد با سطح پشتیبانی ۱.۱۹۴۰ نموداری، می تواند با افت های ما بعد نرخ این جفت ارزی تا سطح ۱.۱۷۴۰ نموداری، همراه گردد. در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۹۴۰ می توان به بازگشایی معاملات فروش EUR/USD پرداخت.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

به غیر از تضعیف یابی فعلی نرخ دلار ایالات متحده، تحکیمات کنونی ین ژاپن نیز، یکی از عوامل کاهش یابی نرخ گذاری های USD/JPY، به شمار می آید. افزایش های فعلی نرخ ین ژاپن، به دلیل سریع تر گردیدن نرخ رشد سطح میانگین دستمزد کارمندی این کشور و همچنین به دلیل افزون بودن نرخ شاخص اطمینان خانه داری (بدون در نظر گیری کاهش اخیرش به میزان ۰.۲ نقطه ی نموداری)، رخ داده است.

احتمال بازتاب صعودی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با خط گرایش پاییز ۲۰۱۷، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید. اما از نظر کلی، با توجه به بازگشت دوباره ی نرخ گذاری ها به این خط، می توان با نفوذ نزولی نرخ به خط گرایش مربوطه نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

همواره می توان به فروش پوند پرداخت. چرا که با بازگشت نزولی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح ۱.۳۵۷۲ نموداری، برخورد نموده ایم. بدین سبب نیز، احتمال به دام افتادن نوسانات نرخی این جفت ارزی، مابین سطوح کانال گرایشی-افقی ۱.۳۵۲۸-۱.۳۵۷۲ نموداری، بسیار افزون خواهد بود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

پیکر بندی (ستاره ی ثاقب)، که در طی اجرای معاملات روز جمعه ی این جفت ارزی شکل گرفته بود، با کاهش های پی در پی نرخ EUR/JPY، همراه گردیده است. اما با توجه به نمایه ی تکنیکی، این افت تنها به عنوان سقوطی تصحیحاتی به شمار می آید. به منظور اجرای معاملات خرید، می توان از سطوح ۱۲۴.۳۲-۱۲۴.۲۴ نموداری شروع نمود.