• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۰.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در حال حاضر، در انتظار بازگشت صعودی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با بازه ی پشتیبانی ۱.۱۹۳۰-۱.۱۹۰۰ نموداری، بنشسته ایم. با توجه به تحرکات خطوط شاخص نوسان گر، مندرج در نمودار ۲۴ ساعته ی این جفت ارزی، اولویت فعلی از آن معاملات فروش EUR/USD خواهند بود. بدین سبب نیز، می توان به اجرای معاملات فروش این جفت ارزی، مابین سطوح کانال گرایش های افقی آگوست ۲۰۱۷ و ژانویه ی ۲۰۱۸، پرداخت. با این وجود، با توجه به سیگنال دریافت شده از شاخص نوسان گر موجود، احتمال بروز افزایش های تصحیحاتی و بازتاب صعودی نرخ گذاری ها نیز، همواره افزون، جلوه می نماید. چرا که از نظر تکنیکی - تجربی، در پی دریافت سیگنال تجاری از شاخص نوسان گر، تحرکات نرخی اولیه، مخالف جهت سیگنال مربوطه به انجام می رسند و با بروز تحرکات تصحیحاتی (کوتاه مدت) معکوس اولیه، برخورد می نماییم. با توجه به ۲ کندلی بودن این تحرکات، افزایش های در پیش روی نرخ این جفت ارزی، تا سطح مقاومت ۱.۱۹۷۰ نموداری، امکان پذیر خواهند بود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

همواره نرخ گذاری ها، با بردار شاخص میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی EMA، مندرج در نمودار ۲۴ ساعته ی این جفت ارزی، اصابت نموده اند. بدین ترتیب نیز، با دریافت سیگنالی مطمئن، به منظور فروش این جفت ارزی برخورد نموده ایم. یکی از دلایل بروز این امر، شامل کاهش ۵ درصدی حجم خریداری اوراق بها دار ۱۰ و ۱۵ ساله، به دست بانک مرکزی ژاپن بوده، که همواره به میزان ۱۹۰ میلیارد ین، تصویب گردیده است. بدین سبب نیز، با افزایش نرخ این جفت ارزی، تا سطح ماکسیموم موضعی ۱۱۲.۳۵ نموداری و بسته شدن معاملات آخرین کندل نموداری، با کاهش ۰.۴ درصدی و پایین تر از سطح ۱۱۲.۶۴ نموداری، برخورد نمودیم.

به منظور بازگشایی معاملات خرید، می بایست تا قبل از انعکاس صعودی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با بردار شاخص ۲۰۰ روزه ی EMA، مندرج در نمودار ۲۴ ساعته ی USD/JPY، صبر نمود. در پی تحکیم یابی آتی نرخ گذاری، بالا تر از سطح ۱۱۲.۰۲ نموداری، با افزایش مابعد شاخص دلار/ین، تا سطح مقاومت ۱۱۳.۲۴، رو به رو خواهیم گردید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

اجرای دیروزی معاملات فروش این جفت ارزی، همواره سودمند رقم خورده اند و به منظور ادامه یابی معاملات امروز فروش این جفت ارزی نیز، در انتظار دریافت سیگنال تجاری، در نمودار ۲۴ ساعته، خواهیم نشست. به موازات بازتاب نزولی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح مقاومت ۱.۳۶۰۰ و وا گرایی هم زمان بردار نرخ گذاری ها با خطوط شاخص نوسان گر RSIـ۱۴، مندرج در نمودار ۲۴ ساعته، می توان به فروش این جفت ارزی، تا سطح ۱.۳۴۰۰ نموداری پرداخت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

کاهش های فعلی نرخ گذاری های این جفت ارزی، که در پی شکل گیری کندل انعکاس گرایشی (ستاره ی ثاقب) و در طی اجرای معاملات هفته ی پیش، به انجام رسیده اند، تنها به عنوان افتی تصحیحاتی (موقت)، در بتن گرایش های افزایشی این جفت ارزی، به شمار می آیند. به منظور بازگشای معاملات خرید این جفت ارزی، می بایست تا قبل از بروز  وا گرایی میان بردار نرخ گذاری ها، با خطوط شاخص نوسان گر RSIـ۱۴، مندرج در نمودار ۴ ساعته ی این جفت ارزی، صبر نمود. بازه ی هدفی این معاملات نیز، فعلا شامل سطوح ۱۳۳.۱۶-۱۳۳.۰۴ نموداری، خواهند بود. تصحیحات نزولی، چندان عمیق، جلوه نخواهند نمود.