• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۲.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

افزایش نرخ مازاد سود خالص حساب بازرگانی ماه دسامبر چین، به عنوان دلیل اصلی تضعیف بیشتر دلار ایالات متحده، به حساب می آید. همچنین چندی پیش، با نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی بحرانی ۹۱.۱۰ نموداری نیز، مواجه گردیده ایم. در طی اجرای معاملات میان روزی، می توان با افزایش نرخ شاخص دلار USDX، تا سطح ۹۱.۴۹ نموداری نیز، برخورد نمود. بدین سبک، می توان تا قبل از نفوذ نزولی نرخ دلار، به مینیموم موضعی معاملات امروز، خرید این واحد ارزی را، به انجام رسانید.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده

بر اثر مثبت بودن محتوای گزارش دیروز بانک مرکزی اروپا، با افزایش نرخ این جفت ارزی برخورد نموده ایم. در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز نیز، با افت نرخ گذاری های این جفت ارزی، برخورد نخواهیم نمود. چرا که احتمال دست یابی به زود نرخ EUR/USD، به سطح ۱.۲۱۰۰، بسیار افزون جلوه می نماید. همچنین در پی مثبت رقم خوردن نتایج نشست ائتلافی اخیر احزاب سیاسی آلمان، سطح فعالیت های معاملاتی خریداران این جفت ارزی نیز، افزایش خواهد یافت.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱۱۱.۰۰ نموداری و محو گردیدن وا گرایی، میان بردار نرخی و خطوط شاخص نوسان گر ۴ ساعته، می توان با اسکان دستور stop - loss، کمی پایین تر از ۱۱۲.۳۰، به خرید این جفت ارزی پرداخت.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در صورت منفی رقم خوردن آمار در پیش روی تغییرات حجم سود خالص بریتانیا، به موازات تحکیم یابی دلار ایالات متحده - متوقف گردیدن به زود افزایش های فعلی نرخ گذاری های این جفت ارزی، در پی برخورد با مقاومت کانال گرایشی ماه ژانویه، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. بدین سبب نیز، تا قبل از تغییر یابی نمایه ی تکنیکی نمودار کنونی، می بایست به اجرای معاملات فروش این جفت ارزی، پرداخت. هرچند که تجدید شرایط نرخی این جفت ارزی، تنها مرتبط با تغییرات ارزی دلار بوده و افزایش یابی نرخ شاخص GBPUSD، تا سطح ۱.۳۶۰۰ نموداری، تنها در صورت تضعیف یابی دلار ایالات متحده، در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز، امکان پذیر، خواهد بود.