• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۹.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۸۹.۹۰-۹۰.۰۰ نموداری، احتمال افزایش شدید سطح فعالیت های معاملاتی فروشندگان این واحد ارزی، بسیار امکان پذیر جلوه خواهد نمود. با این وجود،  نتایج انتخابات حزب سوسیال دموکرات آلمان، به عنوان عامل اصلی تاثیرات اساسی بر تحرکات نرخی امروز جفت یورو - دلار، به شمار می آید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

همواره با به دام افتادن تحرکات نرخی این جفت ارزی، پایین تر از بازه ی مقاومت ۱.۲۳۰۰-۱.۲۲۸۰ نموداری، مواجه می باشیم. تنها عامل شکاف این محدوده نیز، شامل نتایج انتخابات حزب سوسیال دموکرات آلمان، به حساب می آید. در صورت عدم پیروزی این حزب در ساخت ائتلافی بزرگ تر، احتمال ادامه یابی افت EUR/USD، تا محدوده ی ۱.۲۱۵۰-۱.۲۲۰۰ نموداری، بسیار امکان پذیر، جلوه خواهد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در حال حاضر، احتمال افزایش بیشتر سطح نرخ گذاری ها، تا محدوده ی مقاومت ۱.۴۵۰۰-۱.۴۰۰۰، بسیار افزون می باشد. این رشد تصحیحاتی بوده و در صورت منفی رقم خوردن داده های امروز شاخص خرده فروشی بریتانیا و وخیم شدن شرایط سیاسی آلمان،  احتمال تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی این جفت ارزی و کند تر شدن رشد ارزی پوند نیز، افزون تر خواهد گردید.

در صورت عدم وخیم تر شدن شرایط سیاسی آلمان و به عرضه رسیدن آمار مثبت، از بریتانیا، نرخ گذاری های این جفت ارزی، می توانند بر فراز محدوده ی یاد شده، تحکیم یابند.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

به دلیل تضعیف یابی اخیر نرخ دلار ایالات متحده، نرخ گذاری های این جفت ارزی به سطح مقاومت ۱۱۱.۳۵ نموداری نرسیده اند. بدین سبب نیز، احتمال شکل گیری گرایش های افولی USD/JPY، تا سطح ۱۱۰.۳۵ و حتی تا بازه ی ۱۰۹.۸۰-۱۰۹.۹۰ نیز، امکان پذیر می باشد.