• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۳.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

گرایش فعلی نرخ گذاری های این شاخص، فعلا نا معلوم است. چرا که سطح پشتیبانی ۹۰.۰۰-۸۹.۰۰ نموداری، هنوز شکسته نگردیده است. در حال حاضر با ادامه یابی افت های نه چندان عمیق نرخ دلار، در آینده ای نزدیک برخورد خواهیم نمود. با این وجود تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح مقاومت ۹۰.۵۰ نموداری، منجر به رشد نرخی دلار در چشم اندازی کوتاه و میان مدت خواهد گردید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

عدم افزایش بیشتر نرخ گذاری های این جفت ارزی، از محدوده ی مقاومت ۱.۲۳۰۰-۱.۲۲۸۰ نموداری، یکی از علایم امکان پذیر بودن افت های عمیق تر نرخ EUR/USD، در آینده ای نزدیک به شمار می آید. عبور نزولی نرخ گذاری ها، از سطح پشتیبانی ۱.۲۲۰۰-۱.۲۲۱۵ نموداری، احتمال سقوط کوتاه مدت (تصحیحاتی) نرخ این جفت ارزی را، افزایش می دهد. تحکیمات نرخی، بالا تر از سطح مقاومت ۱.۲۳۰۰، مبنی بر افزایش آتی نرخ گذاری های EUR/USD، خواهد بود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

اولویت فعلی، با خرید این جفت ارزی می باشد. با این وجود و با توجه به افزایش های تصحیحاتی و اخیر شکل گرفته ی نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا محدوده ی ۱.۴۰۴۰-۱.۴۰۰۰ نموداری، احتمال بروز آتی افت نرخ GBP/USD

 نیز، امکان پذیر جلوه می نماید. بدین سبب نیز احتمال شکل گیری گرایش نزولی و موقت نرخ گذاری ها، در آینده ای نزدیک افزایش می یابد. با این حال به منظور بازگشایی معاملات فروش این جفت ارزی، می بایست تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱.۳۹۴۰ نموداری، صبر نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با توجه به کاهش یابی وسعت ضربان های نرخی و نوسانات ارزی، از سیگنال تجاری مرغوب، به منظور بازگشایی معاملات بهینه، برخوردار نمی باشیم. به همین دلیل نیز، تنها پس از بازگشت نرخ USD/JPY، بالا تر از سطح ۱۱۱.۴۰-۱۱۱.۳۰ نموداری، به موازات نفوذ مابعد نرخ گذاری ها به سطح ۱۱۰.۴۵، می توان به بازگشایی معاملات خرید این جفت ارزی پرداخت.