• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۵.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

افت اخیر دلار، نه تنها به دلایل اقتصادی بلکه سیاسی، به وقوع پیوسته است. چرا که احتمال عدم خرید اوراق بهادار دولتی ایالات متحده از سوی چین، تمایلات سرمایه گذاران به منظور خرید دلار را، کاهش داده است. همچنین در آینده ای نزدیک با تعطیلی دوباره  دولت ایالات متحده برخورد خواهیم نمود، که همراه با ابراز تاثیراتی نامطلوب بر اقتصاد این کشور، باعث افت بیشتر دلار نیز، خواهد گردید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی، همواره به یکی از مهم ترین سطوح مقاومتی (۱.۲۴۶۵)، دست یافته اند. محدوده ی مقاومتی ۱.۲۴۶۵-۱.۲۳۲۵، به عنوان یکی از مهم ترین بازه های هدفی محسوب می گردد. به همین دلیل نیز، تا قبل از نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به پشتیبانی ۱.۲۳۲۵ نموداری، از فروش EUR/USD اجتناب می ورزیم. ادامه یابی افزایش های به زود و بیشتر نرخ گذاری های این جفت ارزی، در پی به عرضه رسیدن نتایج تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا و بیانیه ی مابعد این نشست، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در پی سقوط بلقوه ی دلار، با افزایش نرخ این جفت ارزی تا مقاومت ۱.۴۰۹۰-۱.۴۰۴۰ نموداری، مواجه شده ایم. این محدوده به عنوان یکی از مهم ترین بازه های هدفی نرخ گذاری های GBP/USD، به شمار می آید. چنین تحرکاتی، مبنی بر آمادگی بازار به منظور تغییر بخشی به جهت گیری های کلی نرخ گذاری ها بوده و افزایش های میان مدت نرخ گذاری های این جفت ارزی در آینده ای نزدیک، بسیار مبرم جلوه می نمایند. با این حال و با وجود اطمینان کامل، به رشد آتی نرخ این جفت ارزی، احتمال شکل گیری کاهش های تصحیحاتی (موقت) نیز، افزون خواهد بود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

افت های اخیر دلار، منجر به کاهش نرخ این جفت ارزی، تا سطح پشتیبانی ۱۰۸.۷۵ گردیده است. افت آتی نرخ این جفت ارزی تا سطح ۱۰۸.۰۰ نیز، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. با وجود امکان پذیر بودن افت های آتی USD/JPY، فعلا می بایست از فروش دلار در مقابل ین، اجتناب ورزید.