• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۳۱.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ نوسانات ارزی دلار، در آستانه ی انتشار یابی گزارش مربوط به تنظیمات نرخ بهره ی ایالات متحده، کاهش یافته است. احتمال افزایش نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال، چندان

 امکان پذیر جلوه نمی نماید. چرا که کمتر از ٪۵ می باشد. اما با توجه به آخرین سخنرانی رئیس اسبق سیستم ذخایر فدرال، جانت یلن، در طی اجرای معاملات امروز احتمال وقوع اتفاقات غیر قابل منتظره نیز، افزایش میابد. به همین دلیل نیز، با وجود عدم اطمینان متخصصین در رابطه با افزایش به زود نرخ بهره، می بایست با توجه بیشتری به بررسی این اخبار پرداخت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

همراه با نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت ۱.۲۴۵۰ نموداری، با افزایش بیشتر نرخ EUR/USD ، تا سطح ۱.۲۵۳۵ نیز، برخورد خواهیم نمود. مثبت رقم خوردن آمار در پیش روی نرخ تورم اتحادیه ی اروپا و عدم افزایش یابی نرخ بهره ی ایالات متحده، می تواند به عنوان عامل اصلی ادامه یابی این افزایش ها، به حساب آید. در این بین نیز، می بایست به تغییرات شرایط ژئوپلیتیک ایالات متحده و نبرد تجاری این کشور با چین، توجه بیشتری نمود. چرا که وخیم تر گردیدن شرایط برون مرزی آمریکا، می تواند به ضرر دلار نیز خاتمه یابد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

 نفوذ نرخ گذاری های این جفت ارزی، به سطح ۱.۴۱۰۰ نموداری، احتمال ادامه یابی افزایش های آتی GBP/USD، تا سطوح ۱.۲۵۰۰ و حتی ۱.۲۵۳۵ را نیز، افزایش خواهد داد. سطوح مربوطه، شامل مینیموم های موضعی ما قبل می باشند. با توجه به عدم انتشار یابی آمار اقتصادی بریتانیا در طی اجرای معاملات امروز، به پیش زمینه دلار ایالات متحده، توجه بیشتری خواهیم نمود. چرا که تضعیف یابی شاخص دلار، افزایش های نرخ گذاری های این جفت ارزی را، به دنبال خواهد داشت. شکل گیری سناریوی افزایشی کلی گرایش های آتی نرخ پوند - دلار، تا سطوح ماکسیموم سالانه ی نرخ گذاری ها، هنوز امکان پذیر جلوه می نماید. اما در صورت کاهش نرخ این جفت ارزی پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۴۱۰۰ نموداری، بروز افزایش های چشمگیر و سریع GBP/USD، در آینده ای نزدیک، کاهش خواهد یافت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در صورت ادامه یابی تضعیف یابی فعلی خریداران و انعکاس یابی نرخ گذاری ها از فاز صعودی، با سقوط نرخ گذاری های USD/JPY تا بازه ی پشتیبانی ۱۰۸.۴۵-۱۰۸.۲۵ نموداری، مواجه خواهیم شد. نفوذ نرخ به بازه ی مربوطه احتمال ادامه یابی این افت ها را، تا سطوح ۱۰۷.۳۰، ۱۰۶.۰۰ و حتی ۱۰۵.۴۰ نیز، افزایش خواهد داد.

در حالی که تنها در صورت بازگشت دوباره ی نرخ گذاری ها بالا تر از بازه ی مقاومت ۱۰۹.۱۰ -۱۰۹.۰۰ نموداری، می توان به بازگشایی معاملات خرید دلار ایالات متحده پرداخت.