• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۲.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها در حال نوسان سازی میان سطوح کانال گرایش های افقی ۸۹.۴۰-۸۸.۴۰ نموداری می باشند. به دام افتادن نرخ این شاخص، پایین تر از سطح مقاومت ۸۸.۵۸، بسیار آشکار بوده و چنین موقعیتی شاید منجر به عمیق تر شدن افت های فعلی این شاخص، گردد. بدین سبب احتمال نفوذ ما بعد نرخ گذاری ها به سطح ۸۷.۴۰ و همچنین ۸۶.۱۰ نموداری نیز، افزایش خواهد یافت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

تحکیمات نرخی بالا تر از سطح مقاومت ۱.۲۴۷۵ همواره به وقوع پیوسته و احتمال افزایش های کوتاه مدت نرخ این جفت ارزی را افزایش می دهد. سطح مقاومت در پیش رو شامل ۱.۲۵۵۰ می باشد. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، افزایش نرخ EUR/USD،  تا سطوح ۱.۲۶۵۰ و همچنین ۱.۲۸۰۰ را، به دنبال خواهد داشت.

تنها در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۲۳۹۰ نموداری، سناریو ی معاملاتی یاد شده، انجام نخواهد پذیرفت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

کمی دیر تر، نرخ گذاری ها پایین تر از سطح مقاومت ۱.۴۲۷۵ نموداری، گیر افتاده بودند. قوه ی معاملاتی خریداران نیز، تنها تا سطح پشتیبانی ۱.۴۲۴۸ ادامه داشته. تقریبا ۱۲ ساعت از گرفتار شدن نوسانات در میان سطوح کانالی از گرایش های افقی به عرض ۳۰ نقطه، می گذرد و در بعضی از اوقات، نرخ نوسانات میان روزی تا ۱۱۰ نقطه نیز می رسد.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به مقاومت موجود، با افزایش های بیشتر نرخ GBP/USD، مواجه خواهیم شد. بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۴۲۰۰ مانع اصلی ادامه یابی این افزایش ها، خواهد بود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با وجود نفوذ خریداران به مقاومت ۱۰۹.۷۵، سطح تقاضای این جفت ارزی کاهش یافته. چنین امری نیز از افزایش های بیشتر نرخ دلار، نسبت به ین، جلوگیری می نماید. به منظور اجرای معاملات فروش پوند در پی افت نرخ این جفت ارزی از سطح یاد شده، می بایست با اسکان دستورات stop-loss کوتاه (با فاصله ی ۲۵ نقطه)، وارد عمل گردید. اولین سطح هدفی این معاملات، می تواند شامل سطح ۱۰۸.۲۵ (با نسبت ریسک/بهره ۱/۶) و دومین سطح هدفی فروش نیز، شامل ۱۰۷.۳۰ خواهد بود. مهم ترین سطح پشتیبانی موجود، شامل ۱۰۹.۲۵ بوده و نفوذ نرخ به این سطح با افت های بیشتر نرخ USD/JPY، همراه خواهد گردید.

در صورت تحکیم یابی شاخص دلار ایالات متحده، بروز افت ها بیشتر نرخ گذاری های این جفت ارزی، نا ممکن خواهد گردید.