• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۶.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

آمار مثبت دو هفته ی گذشته ی ایالات متحده، بر واحد ارزی این کشور همواره تاثیر گذاشته و در حال حاضر با تحکیمات نرخی شاخص دلار، رو به رو می باشیم. این تحکیمات در واقع از روز جمعه و در پی انتشار آمار مثبت بازار کار این کشور، آغاز یافته اند و داده های روز دوشنبه ی این منطقه در رابطه با تغییرات شاخص کسب و کار غیر تولیداتی ISM نیز، تحکیمات نرخی این واحد ارزی را، به دنبال داشته. بعد از به عرضه رسیدن این آمار، با افزایش یابی نرخ دلار، تا بازه ی مقاومت ۸۹.۴۵-۸۹.۴۰ نموداری و تحکیم یابی ما بعد شاخص دلار بالا تر از این محدوده نیز، مواجه گردیده ایم.

این روند نمایان گر توانمندی دلار، به منظور ادامه بخشیدن به تحکیمات کوتاه مدت، می باشد. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی ۸۹.۲۰ نموداری، احتمال ادامه یابی افت آتی نرخ گذاری ها نیز، افزایش میابد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

عدم سقوط بیشتر نرخ گذاری ها، به بازه ی پشتیبانی ۱.۲۳۴۵-۱.۲۳۴۰ نموداری، احتمال از سر گیری دوباره ی افزایش های نرخی را، بیشتر می نماید. در حال حاضر با فشردگی نرخ گذاری ها، مابین کانال عریضی از گرایش های افقی ۱.۲۵۱۵-۱.۲۳۴۰ نموداری، مواجه می باشیم. علاوه بر این گرایش های کلی نیز افزایشی، تلقی می گردند.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود افزایشی بودن گرایش های کلی این جفت ارزی، با سقوط سریع نرخ گذاری ها، تا سطح پشتیبانی  ۱.۳۹۴۰ نموداری، برخورد نموده ایم. بروز چنین افتی منجر به تغییر یابی تمایلات کوتاه مدت بازار گردیده و با دستیابی نرخ گذاری ها به سطوح مینیموم موضعی نمودار های ۴ ساعته و ۲۴ ساعته نیز، همراه خواهد گردید.

با توجه به گزارش در پیش روی مربوط به تنظیمات نرخ بهره ی بانکی انگلستان و همچنین آمار نرخ تورم این منطقه، با کاهش یابی سطح تقاضای پوند و همچنین کاهش یابی سطح تمایلات خریداران این جفت ارزی نیز، برخورد نموده ایم. به همین دلیل اجرای معاملات فعالانه با استفاده از این جفت ارزی، در حال حاضر از ریسک بالایی برخوردار می باشد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

باری دیگر با افول نرخ این جفت ارزی تا سطح پشتیبانی ۱۰۸.۲۵ نموداری، برخورد نموده ایم. چنین امری احتمال شکست به زود سطح مربوطه را نیز، افزایش می دهد. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح پشتیبانی، احتمال ادامه یابی افت های ما بعد دلار، تا سطوح ۱۰۷.۳۰ و حتی ۱۰۶.۳۰ نموداری نیز، افزایش میابد.

چنین سناریویی می تواند پس از اتمام دوره ی تحکیم یابی کوتاه مدت دلار، انجام گیرد.