• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۲.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در حال حاضر با تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار، بر فراز سطح پشتیبانی ۸۹.۹۰ نموداری، مواجه می باشیم. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به این سطح پشتیبانی، احتمال ادامه یابی افول کوتاه مدت شاخص دلار نیز، افزایش خواهد یافت. ادامه یابی افزایش های آتی دلار ایالات متحده، نا مشخص بوده و از سر گیری گرایش های افقی نرخ گذاری ها، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با وجود پایدار بودن سطح تقاضای این جفت ارزی، خریداران یورو از قوه ای نه چندان کافی، به منظور ترفیع نمودن نرخ گذاری ها بالا تر از محدوده ی مقاومت ۱.۲۳۰۰-۱.۲۲۹۰ نموداری، برخوردار می باشند. تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بالا تر از محدوده ی یاد شده، می توان با ادامه یابی افت های نرخی برخورد نمود.

در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به این بازه، با افزایش ما بعد نرخ یورو تا سطوح ۱.۲۳۳۵ و ۱.۲۳۶۰-۱.۲۳۵۰ نموداریی نیز، مواجه خواهیم شد. در این بین، احتمال تقویت یابی گرایش های نزولی، در آینده ای نزدیک، بسیار امکان پذیر به نظر می رسد. نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی ۱.۲۲۰۰ نموداری، می تواند با کاهش یابی نرخ گذاری ها تا سطح ۱.۲۰۷۵ و حتی ۱.۲۰۰۰-۱.۲۰۱۰ نموداری نیز، همراه گردد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

تا قبل از بازگشایی جلسات معاملاتی امروز اروپا، با افزایش یابی نرخ گذاری ها، تا سطح ۱.۳۸۵۰ نموداری، مواجه گردیده ایم. بروز چنین امری، احتمال ادامه یابی افزایش های ما بعد نرخ گذاری ها را نیز، افزون تر می نماید. نرخ گرایش های کوتاه مدت نزولی بوده و تنها در صورت بازگشت نرخ گذاری ها بالا تر از بازه ی ۱.۴۰۰۰-۱.۳۹۹۰ نموداری، با تحکیمات بیشتر نرخ پوند، در چشم اندازی میان مدت، برخورد خواهیم نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در طی اجرای معاملات روز جمعه، با کاهش دوباره ی نرخ گذاری ها، تا سطوح مینیموم موضعی سالانه ی نرخ گذاری ها، برخورد نمودیم. چنین امری احتمال ادامه یابی تضعیف یابی های کوتاه مدت نرخ این جفت ارزی را، افزایش می نماید. تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر ا سطح ۱۰۹.۷۰ نموداری، احتمال ادامه یابی افت های نرخی، تا سطوح ۱۰۷.۳۰ و همچنین ۱۰۶.۳۰ نیز، افزایش می یابد.