• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۰.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در پی عبور نرخ از خط EMA-۲۰۰، با ورود نرخ گذاری ها، به بازه ی کانالی از گرایش های افقی، مابین سطوح ۸۹.۹۵-۸۹.۲۰ نموداری، مواجه شدیم. همراه با کاهش یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از مرز زیرین این کانال، می توان با تحکیمات نرخی شاخص دلار، برخورد نمود. تحکیمات نرخ دلار بالا تر از خط میانگین متحرک یاد شده، منجر به افزایش یابی بیشتر نرخ این واحد ارزی نیز، خواهد گردید. خطوط شاخص نوسان گر stochastic نیز، به محدوده ی اشباع خرید این واحد ارزی نفوذ نموده اند، که همواره با افزایش بیشتر نرخ دلار، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

به دلیل ناچیز بودن پیش زمینه ی خبری، با کاهش یابی نرخ نوسانات برخورد نمودیم.  نرخ گذاری ها، هنوز مابین سطوح ۱.۲۵۲۰-۱.۲۳۳۵ نموداری، نوسان سازی می نمایند. در حال حاضر نرخ گذاری ها، در حال تست نمودن خط EMA-۲۰۰ و SMA-5  می باشند. نفوذ نرخ گذاری ها به هر یک از این دو خط میانگین متحرک، چگونگی گرایش های آتی را مشخص تر خواهد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

در پی نفوذ نرخ گذاری ها، به خط EMA-۲۰۰ و سطح ۱.۳۹۸۰ نموداری، با ورود نرخ به بازه گرایشی ۱.۳۹۸۰-۱.۳۸۴۵ نموداری، برخورد نموده ایم. با توجه به تهی بودن پیش زمینه ی خبری امروز بریتانیا، با احتمال ادامه یابی افت های نرخی این جفت ارزی، تا محدوده ی زیرین کانال گرایش های افقی یاد شده نیز، رو به رو می باشیم.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری های این جفت ارزی، همواره تا پشتیبانی ۱۰۵.۵۰ نیز، افت نموده اند. چنین امری احتمال بروز به زود تصحیحات افزایشی (موقت) نرخ USD/JPY، را به دنبال خواهد داشت. اما بازگشای معاملات، بر خلاف جهت گرایش های کلی (کاهشی)، چندان معقول به نظر نمی رسد. افزایش یابی و تحکیمات نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۱۰۶.۳۰ نموداری، مبنی بر بیشتر بودن ظرفیت افزایشی موقت نرخ دلار، به شمار خواهد آمد. چنین امری می تواند با تحکیمات کوتاه مدت نرخ گذاری های این جفت ارزی، همراه گردد.