• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۱.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

شاخص دلار ایالات متحده در حال افزایش یابی، مابین سطوح کانال گرایشی افقی ۸۹.۹۵-۸۹.۲۰ می باشد. تحرکات افزایشی نرخ گذاری های دلار، از طریق خطوط EMA-22 و SMA-5، پشتیبانی می گردند. نرخ نوسانات امروزی دلار، در پی انتشارات امروز آمار ایالات متحده، در رابطه با تغییرات شاخص فروش مسکن در سطح بازار ثانوی این کشور، افزایش خواهد یافت. آمار مربوطه، به ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ، عرضه خواهد یافت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

بر اثر افزایش های اخیر دلار و تحت فشار خطوط میانگین متحرک ۵ و ۲۰۰ روزه، با افت نرخ گذاری های یورو و شکست سطح پشتیبانی ۱.۲۳۳۵ نیز، برخورد نموده ایم. هم اکنون نرخ گذاری ها در حال نوسان سازی، مابین سطوح کانال گرایشی-افقی ۱.۲۳۳۵-۱.۲۲۱۰ نموداری، می باشند. خطوط شاخص نوسان گر stochastic نیز، به محدوده ی اشباع فروش وارد شده اند. به همین دلیل نیز، احتمال ادامه یابی کاهش های نرخی این جفت ارزی، افزایش میابد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها بر فراز سطح هدفی ۱.۳۹۸۰ و مابین خطوط میانگین متحرک ۵ و ۲۰۰ روزه، در حال نوسان سازی می باشند. نرخ نوسانات ارزی پوند - دلار، در پی سخنرانی امروز رئیس بانک انگلستان (به وقت ۱۴:۱۵ گرینویچ)، افزایش خواهد یافت. کمی دیر تر، با انتشار آمار مربوط به تغییرات نرخ تورم بریتانیا نیز، مواجه خواهیم شد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری های این جفت ارزی، همواره در حال افزایش می باشند. نوسانات فعلی مابین سطوح ۱۰۸.۱۵ و ۱۰۵.۳۵ نموداری، مستقر می باشند. خطوط میانگین متحرک ۵ و ۲۰۰ روزه نیز، از افزایش های فعلی نرخ این جفت ارزی، حمایت می نمایند. همواره احتمال بازگشت نزولی نرخ دلار، در پی برخورد با سطح مقاومت ۱۰۸.۱۵ نموداری، موجود می باشد. به منظور بازگشایی معاملات فروش میان روزی، تا قبل از نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به خط میانگین متحرک ۵ روزه ی SMA، صبر نمایید. به موازات خروج (نزولی) خطوط شاخص نوسان گر stochastic، از محدوده ی اشباع خرید دلار، احتمال افول به زود نرخ گذاری ها نیز، افزایش خواهد یافت.